Od 25 do 28 lutego w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej  trwał  trening sztabowy BARYCZ-20, który wprowadził żołnierzy w środowisko najważniejszego zadania bieżącego roku ćwiczenia ANAKONDA-20.

„Celem szkolenia żołnierza jest wpojenie tych umiejętności i sprawności, które uzdolnią go do wykonywania wszystkich zadań na polu walki.”
Instrukcja Szkolenia Kawalerii, 1937

Dwuszczeblowy trening sztabowy BARYCZ-20 prowadzony przez 11DKPanc miał na celu doskonalić i sprawdzić między innymi SD Wielkopolskiej Brygady w zakresie skutecznego planowania i koordynowania przyszłych działań.

Trening sztabowy jest pierwszym etapem przygotowania do najważniejszego przedsięwzięcia tego roku tj. ANAKONDA-20. W trakcie treningu wypracowano podstawowe dokumenty niezbędne do realizacji kolejnych etapów.

Sztabowcy Siedemnastki przebrnęli przez fazy, etapy, czynności procesu dowodzenia. Dzięki ustalonym odprawom wypracowano wszelkie niezbędne dane dla Dowódcy 17 WBZ, by ten mógł podjąć właściwą decyzję i precyzyjnie wygłosić swój zamiar.

Organ dowodzenia skupił się na planowaniu i organizowaniu przemieszczenia brygady, a we wszystkich etapach operacji uwzględnione zostało współdziałanie z układem pozamilitarnym tj. Policją, Strażą Pożarną oraz Administracją Publiczną.

Warto odnotować, że w trakcie treningu sztabowego BARYCZ-20 szkolenie realizowały również siły i środki wydzielone na rzecz przełożonego, tak aby zapewnić właściwą ochronę i obronę oraz zabezpieczenie logistyczne..

Stanowisko dowodzenia (SD) 17WBZ zostało sprawnie i funkcjonalnie zorganizowane jak zwykle zapewniając najlepsze warunki efektywnego i optymalnego wykonywania zadań przez wszystkie osoby funkcyjne sztabu. Elementy ochrony i obrony SD były przygotowane  także na potencjalne zagrożenia hybrydowe.

Wnioski jakie wyciągnięto z zakończonego treningu na bieżąco będą wdrażane w celu właściwego przygotowania się brygady do kolejnych ćwiczeń i szkoleń.

FOTORELACJA


Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Foto: st. szer. Michał Wilk / st. szer. Kamil Śpiączka