OGŁOSZENIE

Ponad 60 Terytorialsów sprawdzało swoje umiejętności praktyczne podczas pętli taktycznej w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Pokonywanie terenu na polu walki różnymi sposobami: skokami oraz czołgając się  – to niektóre z zadań poligonowych, jakie mieli do wykonania Terytorialsi w ramach 16-dniowego szkolenia podstawowego.

Część praktyczna obejmowała m.in. egzaminy z nakładania maski i odzieży ochronnej w normach czasowych oraz pokonywanie terenu na polu walki różnymi sposobami: skokami oraz czołgając się. Żołnierze poznali praktyczne umiejętności posługiwania się bronią oraz zasady zachowania się na polu walki. Musieli wykazać się znajomością z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyznaczyć azymut.

„Niektóre zadania sprawiały im problemy, ale ogólnie jestem naprawdę pod wrażeniem. Poradzili sobie dobrze i bardzo dobrze, co świadczy, że nie stracili czasu podczas szkolenia, a co najważniejsze idą ramię w ramię, każdy pomaga i walczą do końca” – mówi dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Grzegorz Kaliciak.

W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy już ponad 1000 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Terytorialsi działają w obszarze Stałego Rejonu Odpowiedzialności na terenie całego województwa mazowieckiego, gdzie głównym zadaniem jest pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy ponad 20 000 tys. żołnierzy, w tym ponad 17 000 tys. żołnierzy OT oraz 3 000 tys. żołnierzy zawodowych. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Pętla taktyczna była ostatnim punktem programu w trakcie 16-dniowego szkolenia podstawowego. Terytorialsi, od 4 maja szkolą się w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Wędrzynie.  Szkolenie zakończy się 19 maja br., wtedy to Terytorialsi o godz. 12.00 złożą przysięgę wojskową na  terenie 1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu (siedziba 61 batalionu lekkiej piechoty) i tym samym rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych prowadzonych w systemie weekendowym.

 *  *  *

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu,  62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.


ppor. Jolanta MACIASZEK
OFICER PRASOWY
6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię