Od momentu pojawienia się pierwszego, potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, upłynęły już 3 miesiące. Epidemia COVID-19 spowodowała, że po raz pierwszy od 1989 roku, wojsko zaangażowało się w tak dużej mierze w działania przeciwkryzysowe.

W ramach tych zadań, ważną rolę odgrywają żołnierze WOT. 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej także zaangażowała się we wsparcie samorządów (wielkopolskiego i lubuskiego), opieki medycznej i potrzebujących.

Już 6. marca – dwa dni od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, WOT rozpoczęły walkę z SARS CoV-2. Sześć dni później, wszystkie brygady zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, pod kryptonimem.: Odporna Wiosna.

Wielkopolska brygada wspiera wojewodów, samorządy, instytucje pomocowe. Na mocy decyzji ministra obrony narodowej, do pomocy w działaniach 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zostali przydzieleni podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia delegowani są również wojskowi chemicy (6 batalion chemiczny Sił Powietrznych ze Śremu) oraz personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ (2 Polowy Szpital Wojskowy we Wrocławiu).
Wsparcia udzielają także żandarmi oraz żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ. Każdego dnia, w operację Odporna Wiosna zaangażowanych było około 200 żołnierzy z wielkopolskiej brygady przy wsparciu podchorążych.

  Wsparcie szpitali i służb medycznych
To najważniejszy obszar działań dla żołnierzy 12 WBOT. Zadania realizowane są w dwóch województwach- wielkopolskim oraz lubuskim, bo taki jest zasięg brygady. Żołnierze WOT i podchorążowie bardzo szeroko angażowali się we wsparcie opieki medycznej. Do głównych zadań należało prowadzenie triażu, mierzenie temperatury pacjentów i personelu placówek medycznych, rozstawianie namiotów i kontenerów służących za doraźne izby przyjęć, dostarczanie środków medycznych do szpitali i placówek medycznych.
Żołnierze 151 batalionu lekkiej piechoty w Skwierzynie dostarczyli do szpitali i innych placówek medycznych ponad 50 ton środków medycznych. Reasumując, podczas akcji pomocowych, kierowcy z wielkopolskiej brygady pokonali 57547 km. Łącznie terytorialsi dostarczyli do blisko stu placówek medycznych 350 ton środków do dezynfekcji oraz blisko 19 tys. szt. środków ochrony osobistej.
Dzięki współpracy z wojewodami oraz strażą pożarną, 80 ton antyseptyków trafiło również do placówek oświaty. Ponadto żołnierze i podchorążowie ochoczo odpowiadali na prośby RCKiK. Do banków krwi przelali w ciągu trzech miesięcy prawie 100 litrów życiodajnego płynu.

  Pomoc kombatantom
Kombatanci są bardzo ważni dla żołnierzy WOT. W dobie SARS CoV-2, 12 WBOT zaoferowała wsparcie blisko 120 weteranom w obu województwach. Terytorialsi z batalionu skwierzyńskiego opiekę zaproponowali 60 kombatantom zamieszkującym Ziemię Lubuską. Żołnierze pomagali im  w zakresie transportu np. na umówioną wizytę lekarską lub pomocy w zakresie IT (ok. 120 razy). Aby nie narażać weteranów na zakażenie koronawirusem podczas zakupów, terytorialsi dowozili sprawunki do ich domów.
Do kombatantów dostarczono blisko 250 paczek. Ponadto pod numerem telefonu 800-100-102 uruchomiono całodobową, bezpłatną, ogólnopolską infolinię telefoniczną dla osób samotnych, starszych i źle znoszących izolację.

  Wsparcie ośrodków non-profit
Żołnierze 12 WBOT wspierani przez podchorążych pomagali również samorządom lokalnym. Na korzyść Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji non-profit, (jak na przykład Caritas), z banków żywności do tych placówek żołnierze wielkopolskiej brygady dowieźli 670 ton  żywności.
Warto dodać, że 130 ton rozdystrybuowali na terenie województwa lubuskiego żołnierze ze 151 blp.

  Wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych
W ramach operacji „Odporna Wiosna” żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i podchorążowie, wspierają też  działania Agencji Rezerw Materiałowych w Strzałkowie. Począwszy od rozładunku przylatujących do Polski transportów z materiałami medycznymi i higienicznymi, poprzez rozmieszczenie ich w magazynach, aż po kolportaż do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce. 19 tys. kartonów z medykamentami rozdystrybuowano do ponad 900 miejsc w Polsce.

  Wsparcie policji
Pandemia i wzrost liczby osób objętych kwarantanną, spowodował potrzebę wsparcia patroli policyjnych przez terytorialsów. W kluczowym momencie, działania te pochłaniały blisko 50% sił WOT skierowanych do operacji Odporna Wiosna.
Celem było m.in. monitorowanie osób przebywających w kwarantannie – 2 tys. 800 patroli. Funkcjonariusze oraz żołnierze odbyli także  ponad 4tys. 400 patroli prewencyjnych, co łącznie daje sumę ponad 7 tys.

  Ewakuacja  i wsparcie DPS
Ewakuacja Domów Pomocy Społecznej była jednym z największych wyzwań dla żołnierzy 12 WBOT. Żołnierze wielkopolskiej brygady przeprowadzili  4 tego typu akcje w ciągu jednego miesiąca (3 razy Kalisz, 1 Pleszew). Ponad 100 zakażonych  pensjonariuszy przewieziono do szpitali jednoimiennych w Wolicy i Poznaniu.
Dodatkowo, odpowiednio przygotowani i przeszkoleni żołnierze 125 batalionu lekkiej piechoty w Lesznie, przy wsparciu medyków, pobrali ponad 8 tys. wymazów wśród  pensjonariuszy i pracowników 63 DPS w całej Wielkopolsce.

  TEST&GO
Decyzją ministra MON oraz na wniosek wojewody wielkopolskiego, terytorialsi wdrożyli badanie Wielkopolan na obecność SARS CoV-2 metodą „drive thru” (bez opuszczania pojazdu). Mobilne punkty TEST&GO pojawiły się w 8 miastach. Podobne punkty wymazowe działały także w 3 miejscach na Ziemi Lubuskiej. Dotychczas żołnierze i medycy łącząc siły z pracownikami sanepidu, pobrali ponad 16 tys. próbek. Akcję TEST&GO zabezpieczają żołnierze 124 batalionu lekkiej piechoty w Śremie.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: DWOT/12 WBOT/


Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do operacji pk. Trwała Odporność. Jej istotą będzie model działania skoncentrowany na trzech liniach wysiłku: zapobieganiu, identyfikowaniu i izolowaniu. Naszym celem będzie wsparcie utrzymania przez państwo kontroli nad epidemią, aż do momentu jej całkowitego wygaszenia.

 *  *  *

12 Wielkopolska Brygady Obrony Terytorialnej od początku angażuje się w walkę z pandemią na terenie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej. Brygadą dowodzi płk Rafał Miernik – oficer o bogatym doświadczeniu wojskowym, weteran misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie. W skład 12 WBOT wchodzą trzy bataliony lekkiej piechoty: 124blp w Śremie, 125 blp w Lesznie oraz 151 blp w Skwierzynie (woj. lubuskie).