Od dziś przez najbliższe 4 dni obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Wielkopolska Brygada cyklicznie, co dwa miesiące organizuje w swoich murach akcję HDK.

„DAJĄC KREW – DAJESZ ŻYCIE – to hasło kieruje żołnierzami, którzy choć raz w swoim życiu wzięli czynny udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Ludzkie życie jest najwyższą wartością. Jednego dnia pomagamy komuś, kolejnego to my możemy potrzebować takiej pomocy. I to jest najważniejsze, że niewielkim wysiłkiem możemy zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka” – mówi nieetatowy koordynator do organizacji zbiórek HDK w Wielkopolskiej Brygadzie, kapitan rezerwy Mirosław Filipkiewicz.

Oprócz cyklicznych akcji HDK organizowane są doraźne zbiórki celem wsparcia konkretnych osób. Jedna z nich był siatkarz GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz.

W 2017 roku, w trzech garnizonach zorganizowanych było 15 akcji HDK, w czasie których krew oddało 750 żołnierzy co łącznie dało ponad 330 litrów życiodajnego płynu.

Ostatnią, zamykającą tegoroczny program, będzie Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w której udział wezmą żołnierze Cyfrowej Brygady.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: archiwum PIO