Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej kończą właśnie bardzo intensywny miesiąc ćwiczeń. Szkolenie każdego Terytorialsa jest  bardzo dynamiczne i  urozmaicone, ale w tym miesiącu ochotnicy z Wielkopolski aż dwukrotnie połączyli swoje siły z innymi jednostkami wojskowymi.

Żołnierze z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili się razem z żołnierzami 33 Bazy Lotnictwa Transportowego (33BLTr) z Powidza w ramach ćwiczenia „RYBOŁÓW” oraz z 16 Batalionem Remontu Lotnisk (16brl) z Jarocina w trakcie ćwiczenia „REMONT”.

To nie przypadek, że właśnie terytorialsi ze Śremu i Leszna ćwiczyli z jednostkami sił powietrznych. W naszym województwie – czyli rejonie odpowiedzialności brygady, znajduje się wiele jednostek lotniczych i to właśnie te jednostki w wypadku wojny będą wspierać, i zabezpieczać żołnierze z wielkopolskiej brygady.

W Powidzu, terytorialsi ćwiczyli m.in. odparcie grup sabotażowych i dywersyjnych oraz ochronę lotniska. Z kolei we współpracy
z 16 brl z Jarocina, żołnierze z brygady WOT przemieścili się na poligon w Nadarzycach, gdzie podczas postoju kolumny wojskowej doszło do  niespodziewanego ataku.
Terytorialsi połączyli siły z kolegami z batalionu remontowego i jednocześnie  zabezpieczali sprzęt oraz odpierali przeciwnika. Był to również moment, by sprawdzić swoje umiejętności  w zakresie  pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji rannego z pola walki.

Dla żołnierzy sił powietrznych były to jedne z najważniejszych ćwiczeń w roku, natomiast wielkopolscy Terytorialsi wykorzystali je do sprawdzenia nabytych umiejętności poza poligonem, strzelnicą i placem ćwiczeń.

 – „W procesie szkolenia dużą wagę przykładamy do interoperacyjności czyli współpracy
z  jednostkami z innych rodzajów sił zbrojnych na terenie województwa wielkopolskiego. W przyszłym roku wzrośnie liczba tego typu ćwiczeń z innymi jednostkami operacyjnymi oraz z wojskami sojuszniczymi. Szczególnie zależy mi na intensyfikacji szkoleń poza placami ćwiczeń, zgodnie z przeznaczeniem WOT” –  podkreśla płk Rafał Miernik – Dowódca 12. Wielkopolskiej Brygada Obrony Terytorialnej.

Misją WOT jest  wspieranie wojsk operacyjnych w czasie wojny, natomiast w czasie pokoju jest to wspieranie lokalnej społeczności.

Oba warianty trzeba nieustannie doskonalić aby być zawsze gotowym i zawsze blisko!

 *  *  *

12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg Stanisława Taczaka powstała z początkiem 2018 roku. W skład brygady wchodzą w tej chwili dwa bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone w: Lesznie i Śremie. Niedawno jednostka otrzymała zadanie rozwinięcia struktur WOT w Skwierzynie w województwie Lubuskim. Trwa rekrutacja zarówno do służby wojskowej w Wielkopolsce jak i w lubuskim. Obecnie jednostka liczy ok. 1300 żołnierzy.


Tekst: kpt. Marcin MISIAK  i  ppor. Anna JASIŃSKA
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej