W piątek, 8 grudnia obsługą sprzętu zakończył się tydzień szkoleniowy, którego podsumowaniem było taktyczne sprawdzenie nowo wcielonych żołnierzy 1 batalionu motoryzowanego i batalionu logistycznego.

 – „Liczne szkolenia taktyczne oraz ćwiczenia poligonowe wypracowują pewne nawyki i procedury działania wewnątrz pododdziału. Żołnierze, którzy rozpoczynają służbę w szeregach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej są w pewien sposób wrzucani na głęboką wodę. Nie każdy miał dotychczas sposobność wykonywać zadania na sprzęcie znajdującym się na wyposażeniu jednostki” – opisuje dowódca 4 kompanii piechoty zmotoryzowanej podporucznik Marcin Przepióra.
4 kompania, to pododdział, który podczas ćwiczeń rotacyjnych odpowiada za szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych posiadających przydział  służbowy na 1 batalionie piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej.

W odpowiedzi na potrzeby szkoleniowo-wdrożeniowe zostały przygotowane dodatkowe zajęcia dla „młodych” żołnierzy, których celem jest doskonalenie umiejętności taktycznych.

 Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel 


 – „Celem zajęć jest sprawdzenie działania żołnierzy w warunkach zbliżonych do realnych, stąd użycie środków pozoracji pola walki. Kontakt ogniowy z przeciwnikiem, działanie przy ograniczonej widoczności i udzielenie pomocy rannemu koledze, to zasadnicze elementy podlegające ocenie” – wyjaśniał instruktor, starszy kapral Janusz Miły.

Podstawowe działania i umiejętności taktyczne są takie same dla każdego żołnierza, bez względu na zajmowane stanowisko, dlatego w szkoleniu uczestniczyli nie tylko zmotoryzowani ale również logistycy. Żołnierze byli wyposażeni w różną broń, ponieważ pododdziały logistyczne posiadają na swoim wyposażeniu także karabinki kbk AKMS. „Karabinki różnią się od siebie, ale główne wykorzystanie na polu walki w działaniu taktycznym jest takie samo” – dodał starszy kapral Janusz Miły.

Jak podkreśla sierżant Grzegorz Świstacz, dowódca drużyny, szkolenie „adaptacyjne” powinno stać się zasadniczym pierwszym etapem szkolenia w jednostce. Z pewnością podwyższa ono umiejętności i kształtuje nawyki taktyczne każdego żołnierza, a co za tym idzie pozwala na szybszą aklimatyzację w macierzystym pododdziale, zwłaszcza gdy w wielu wypadkach pluton stanowią w większości żołnierze  z 10-letnią wysługą.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel