23.06.2020 – Skwierzyna 12 WBOT151 BLP SONDA, szkolenie podoficerów do stopnia kaprala.
Foto: DWOT

Skwierzyna – miasto, w którym stacjonuje 151 batalion lekkiej piechoty, stało się miejscem zmagań żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o upragnione dwie belki. Trwa kurs podoficerski „SONDA”. Po raz pierwszy, za organizację części praktycznej dla swoich żołnierzy odpowiada  wielkopolska brygada.

Kapralami zostaną tylko najlepsi. O stopień podoficerski walczą żołnierze terytorialnej służby wojskowej 12 WBOT. Nad ich wyszkoleniem czuwają  instruktorzy oraz Starsi Podoficerowie Dowództwa wielkopolskiej brygady. Właśnie zakończyła się część praktyczna. Podczas zajęć, instruktorzy skupiają się na podnoszeniu wśród żołnierzy umiejętności dowódczych, kładą akcent na naukę przywództwa wojskowego a także metodykę. Są to niezbędne elementy potrzebne do uformowania dowódcy.

„SONDA” nie dla każdego
Na kurs w Szkole Podoficerskiej „SONDA” przyjęto 27 kandydatów z 12 WBOT. Szkolenie rozpoczęło się nauką  e-learningową, które było preludium do dalszej części zmagań o stopień kaprala. Część praktyczna w Skwierzynie, rozpoczęła się 6. czerwca. Od tego momentu, ubyło już 5 żołnierzy. – „Nie można zakładać, że wszyscy kandydaci otrzymają promocję podoficerską. Na taki stopień trzeba naprawdę zasłużyć. Ci ludzie mają zostać w przyszłości dowódcami drużyn i sekcji a to oznacza, że będą odpowiadać za swoich żołnierzy i stawiać im zadania. Muszą nauczyć się przywództwa” – tłumaczy st. chor. sztab. Jacek Kaźmierczak, Starszy Podoficer Dowództwa 12 WBOT.

Praca w terenie
Najbardziej wymagającym elementem w wyszkoleniu podoficera jest taktyka. Tym razem na zadania trzeba spojrzeć z perspektywy instruktora- dowódcy. Ponadto, przyszli podoficerowie uczą się pracy na mapie, interpretacji rozkazu bojowego oraz sporządzania planów pracy. Większość czasu kursanci spędzili w terenie, jednak gdy wracali do koszar – uczyli się m.in. musztry i metodyki.
„Początkowo myślałam, że droga do kaprala będzie nieco łatwiejsza. Okazało się, że przełożeni są bardzo wymagający, ale dzięki nim wiele się uczymy. Gdy piszemy sprawdzian, skala jest dwustopniowa: albo otrzymasz ocenę niedostateczną albo bardzo dobrą. Cieszę się, że tu jestem. Chcę dać z siebie wszystko” – mówi szer. Magdalena Gieszczyńska – słuchaczka kursu. – „Długo czekałem na swój moment i w końcu udało się! Zakwalifikowałem się na kurs podoficerski. Chciałbym poszerzać swoją wiedzę wojskową i spełniać się jako dowódca drużyny” – dodaje szer. Karol Wozikowski.

Ostateczna weryfikacja – egzamin końcowy
Aby zostać podoficerem, nie wystarczy samo ukończenie kursu SONDA. Każdy, kto wytrwa do końca, musi zdać egzamin końcowy.  Poziom wiedzy i umiejętności dowódcze sprawdzać będą instruktorzy 12 WBOT, którzy poddają terytorialsów ocenie każdego dnia oraz instruktorzy ze Szkoły Podoficerskiej SONDA. Zwieńczeniem kursu będzie uroczysta promocja i otrzymanie upragnionych dwóch belek.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: DWOT/


 

 *  *  * 

Wojska Obrony Terytorialnej zakończyły operację pk. „Odporna Wiosna” i zmieniły model działania. Aktualnie trwa operacja „Trwała Odporność”, w której akcentowane są trzy filary: zapobieganie, identyfikowanie oraz izolowanie zagrożenia związanego z koronawirusem. Działania te potrwają aż do całkowitego zniwelowania epidemii. Równolegle z akcjami pomocowymi,  terytorialsi (również 12 WBOT) wracają do działań szkoleniowych. Zajęcia odbywają się  zgodnie z wymogami sanitarnymi a to oznacza, że np. ćwiczenia odbywają się w mniejszych grupach. Przed przystąpieniem do szkoleń, żołnierze otrzymują informacje, które pomagają zachować bezpieczeństwo.


Tekst: ppor. Anna JASIŃSKA