Wręczenie broni nowo wcielonym elewom, II turnusu służby przygotowawczejKrośnieński batalion po raz kolejny będzie szkolił ochotników chcących zostać w przyszłości żołnierzami zawodowymi. W związku z tym, 14 maja br. na uroczystej zbiórce w 5 Kresowym batalionie saperów, nastąpiło wręczenie broni nowo wcielonym elewom, II turnusu służby przygotowawczej.

Uroczysta zbiórka miała miejsce na placu apelowym 5 Kbsap. Rozpoczęła się od złożenia meldunku, dowódcy batalionu ppłk. Sławomirowi Osmelakowi, przez dowódcę uroczystości mjr. Krzysztofa Wojtasa.

Po podniesieniu flagi RP na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał dowódca krośnieńskiego batalionu. Zwracając się do elewów służby przygotowawczej, powitał ich
w batalionie i życzył samych sukcesów. Podkreślił rolę i znaczenie służby wojskowej
w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Następnie wskazał zadania szkoleniowe zaplanowane w najbliższym okresie dla nowo wcielonych elewów oraz przedstawił kadrę kierowniczą i dowódczą batalionu.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Jakub Błażewicz/


Dokonując symbolicznego aktu wręczenia broni oraz książeczek wojskowych wyznaczonym elewom kompanii szkolnej, dowódca batalionu pogratulował wyróżnienia, życząc jednocześnie sukcesów i wytrwałości w całym, czteromiesięcznym szkoleniu.
Po odegraniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” i odprowadzeniu kompanii honorowej pododdziały przystąpiły do szkolenia programowego.

Po zakończeniu uroczystości, pozostali żołnierze otrzymali broń z rąk dowódcy kompanii, por. Grzegorza Palucha, na zbiórce w pododdziale szkolnym służby przygotowawczej.


Tekst: sierż. Robert Jaworski
Zdjęcia: st. szer. Jakub Błażewicz