Pododdziały Wielkopolskiej Brygady zostały wzmocnione amerykańską kompanią zmechanizowaną z 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (2ABCT). W piątek 26 listopada przydzielony pododdział został zapoznany z zadaniami jakie będzie realizował w strukturach „Siedemnastki” podczas ćwiczenia Borsuk-17.

Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, będący jednocześnie kierownikiem ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Borsuk-17, generał brygady Stanisław Czosnek, każdego dnia stawia nowe wyzwania przed sprawdzaną 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.

Kolejny elementem ćwiczenia jest prowadzenie działania połączonego z siłami wielonarodowymi. Realizacja postawionego zadania rozpoczęła się w piątek 24 listopada, przekazaniem pododdziału w strukturę zmotoryzowanych. Oficer łącznikowy przyjął amerykański pododdział wyposażony w czołgi Abrams i wozy bojowe Bradley, a następnie eskortował go do rejonu odpowiedzialności 17WBZ. Podczas odprawy koordynacyjnej nowoprzybyli dowódcy zostali zapoznani z charakterystyką terenu oraz przyszłymi zadaniami bojowymi.

Zadanie to ma na celu sprawdzenie umiejętności planowania i wykorzystania przydzielonych sił w walce oraz wykonywanie tych elementów w języku angielskim.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjecia: szer. Patryk Szymaniec