Wojskowi ze 151 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny pomagają w punktach triażu …

Od poniedziałku (20 kwietnia) 151 batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny, podlegający pod 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, pomaga szpitalowi w triażu, czyli mierzeniu temperatury osób wchodzących do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Żołnierzy WOT – a także studentów Akademii Wojsk Lądowych oraz słuchaczy 12-miesięcznego studium oficerskiego na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wspierają swoją obecnością jednostkę w Skwierzynie – można spotkać w holu głównym, w punktach triażu przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w ośrodku radioterapii.

Wojskowy zespół zadaniowy składający się 6 osób pracujących rotacyjnie dyżury w szpitalu pełni codziennie (także w niedziele i święta) od godz. 7.00 do 19.00. Po ich zakończeniu żołnierze wracają do miejsca skoszarowania, czyli do jednostki wojskowej w Skwierzynie.

„To nieoceniona pomoc” – podkreśla Bożena Songin, główny specjalista ds. jakości i kontroli wewnętrznej. – „Dzięki temu możemy skierować naszych pracowników, którzy do tej pory obsługiwali punkt triażu do innych zajęć.”  

 Warto przypomnieć, że dzięki pomocy żołnierzy (w połowie marca) udało się sprawnie przenieść pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do innych lecznic, a w placówce przygotować jednoimienny szpital zakaźny.

 W ramach akcji „ODPORNA WIOSNA” zgodnie z hasłem przewodnim „zawsze gotowi, zawsze blisko” Wojska Obrony Terytorialnej zaangażowane są w wiele zadań wspomagających nie tylko podmioty lecznicze, ale również rodziny i personel medyczny, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, samorządy, pomoc kombatantom, weteranom, transport środków medycznych i środków ochrony indywidualnej.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego