W poniedziałek, 11 grudnia w 5 Kresowym batalionie saperów odbyły się zajęcia pokazowe z działania służb wewnętrznych ochraniających jednostkę wojskową, we współpracy z policją i strażą pożarną.

Podczas szkolenia żołnierze mogli zobaczyć działanie służb podczas napadu na oficera dyżurnego jednostki oraz pożaru jednego z budynków.

Napad
Grupa napastników podszywająca się pod pracowników firmy zewnętrznej wykonującej prace na terenie jednostki, usiłuje wejść na teren batalionu. Napastnicy przeprowadzają atak na pracowników ochrony biura przepustek, obezwładniają ich       i samochodem taranują zamknięty szlaban. Jeden z napastników, biorąc pracownika SUFO jako zakładnika dostaje się na dyżurkę oficera dyżurnego. Do budynku wkracza policja ubezpieczana przez grupę interwencyjną SUFO i pododdział alarmowy. Po krótkiej chwili wyprowadza napastników. Rannego oficera dyżurnego zabiera służba medyczna jednostki.

Pożar
W budynku sztabu, w wyniku usterki technicznej urządzenia, dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej i zapłonu podłoża, na którym stało to urządzenie. Pożar rozprzestrzenia się na sąsiednie pomieszczenia budynku. Oficer dyżurny widząc dym wydostający się z okna, natychmiast nakazuje pomocnikowi wezwać straż pożarną oraz pododdział alarmowy. Następnie oficer dyżurny wraz z żołnierzami ze składu pododdziału alarmowego sprawnie przeprowadzają ewakuację pracowników cywilnych z zagrożonego budynku. Gaszenie pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi nie przynosi efektu. Ogień zostaje ugaszony dopiero przez straż pożarną, która przybyła na miejsce zdarzenia.

Cel
Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności postępowania osób odpowiedzialnych za ochronę jednostki oraz osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo – ewakuacyjnej. Z kolei dla pozostałych żołnierzy zajęcia stanowiły instruktaż jak postępować w przypadku zaistniałych sytuacji.


Tekst i zdjęcia: sierż. Robert Jaworski