W środę 06 grudnia na strzelnicy multimedialnej na Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, odbyło się pierwsze szkolenie strzeleckie  dla VIII zmiany RSM Afganistan.

Szukanie nowych możliwości urealnienia i uatrakcyjnienia szkolenia jest jednym z zadań jakie leży w kompetencji każdego dowódcy. Podpułkownik Sławomir Osmelak, dowódca 5 Kresowego batalionu saperów, zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Policji o umożliwienie prowadzenia zajęć na strzelnicy multimedialnej.

 Zdjęcia: sierż. Robert Jaworski


Obiekt szkoleniowy będący na wyposażeniu Komendy Policji pozwala wykonać strzelania sytuacyjne w wypadku znalezienia się w niebezpieczeństwie, np. w kontakcie z terrorystą.

Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowego Policji młodszego inspektora Roberta Koniecznego, żołnierze 5 batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego wchodzący w skład VIII zmiany RSM Afganistan, mieli możliwość zrealizować pierwsze strzelanie sytuacyjne na policyjnym obiekcie. W szkoleniu brały udział trzy sekcje rozminowania. Zajęcia przeprowadził instruktor strzelectwa młodszy aspirant Paweł Sobolewski, który zwrócił uwagę na zachowanie ostrożności w różnych sytuacjach zagrożenia życia.

Docelowo w oparciu o obiekt Komendy Powiatowej Policji realizowane będą zajęcia nie tylko dla żołnierzy szykujących się do służby poza granicami państwa, ale również szkolenie strzeleckie dla żołnierzy służby przygotowawczej, które rozpocznie się w styczniu 2018 roku.


Tekst: por. Elżbieta Sarnecka
Zdjęcia: sierż. Robert Jaworski