Zajęcia obserwatorów ognia Forward Observer W lutym odbyły się dwukrotnie zajęcia obserwatorów ognia Forward Observer pod kryptonimem „Night Watch”.

Night Watch
Szkolenie składało się z dwóch elementarnych etapów, czarnej taktyki w m. Gorzów Wlkp. w oparciu o budynek Urzędy Wojewódzkiego, gdzie doskonalono umiejętności z zakresu walki w mieście. Obserwatorzy po zajęciu dogodnych punktów obserwacyjnych prowadzili rozpoznanie w nakazanych rejonach,  wykorzystując sprzęt dalmierczy, konieczny do precyzyjnego wskazywania celów w terenie zurbanizowanym. W takim środowisku nie mam miejsca na minimalny błąd.

Drugi etap nowatorskich zajęć to taktyka zielona, gdzie wysunięci obserwatorzy zajęli wskazany rejon w okolicy m. Sulęcin. Po krótkim wprowadzeniu w sytuację taktyczną podzieleni na dwa plutony rozpoznania artyleryjskiego wykonali marszu w NAI (ang. Near Area Interests –  rejon szczególnego zainteresowania) , a następnie trenowali wskazywanie celów oraz  kierowanie ogniem. W trakcie zajęć ćwiczyli również „oddalone” tworzenie celi planowych do OPA ( ogniowego przygotowania ataku) oraz SOZ ( stały ogień zaporowy).

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Piotr Jakubiak/


„Night Watch” to również wykonywanie realnego zadania, w kooperacji z lokalnymi władzami, oraz UPM (układem poza militarnym), gdzie żołnierze 17WBZ w warunkach nocnych monitorowali, prowadząc długotrwałą obserwację na wskazanych akwenach wodnych województwa lubuskiego potencjalną aktywność kłusowników. Zajęcia te dodają realizmu ćwiczeniu, a ponad to ograniczają nielegalny połów ryb.

Kolejne zajęcia obserwatorów już wkrótce, a w ramach nich wykonywanie zadań ogniowych z pododdziałami wsparcia.


Tekst: Instruktor SWO 7dAKW/ kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st. szer. Piotr Jakubiak