Zimowy zwiadW środę, 17 stycznia, ruszyły zajęcia zintegrowane pododdziałów rodzajów wojsk. Jako pierwsi swoje zagadnienia zrealizowali  zwiadowcy z 17 kompanii rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich i plutonów rozpoznawczych batalionów zmotoryzowanych.

 – „Zajęcia zintegrowane mają na celu wyrównanie poziomu wyszkolenia oraz ujednolicenie procedur pododdziałów rozpoznawczych Wielkopolskiej Brygady. Jest to również okazja do wymiany doświadczeń oraz wyrównywania poziomu wyszkolenia żołnierzy” – informuje szef sekcji rozpoznania (S-2) major Zbigniew Jakóbczyk. Zajęcia zintegrowane poprzedza spotkanie robocze polegające na zapoznaniu szefów batalionowych komórek rozpoznania i dowódcy kompanii rozpoznawczej z zadaniami
i celami zajęć. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach comiesięcznej odprawy koordynacyjnej.  – „W brygadzie przodującym pododdziałem zwiadowców jest kompania rozpoznawcza, dlatego jej dowódca odpowiada za organizację szkoleń zintegrowanych” – dodaje major Jakóbczyk.

Podczas styczniowych zajęć zwiadowcy Cyfrowej Brygady mieli za zadanie wykonać strzelania sytuacyjne oraz bojowe w dzień i w nocy. Dodatkowo równolegle realizowane było zagadnienie z prowadzenia obserwacji. Szkoleni musieli wykryć cele, określić ich dokładne położenie uwzględniając odległość, a następnie wykonać szkic prowadzonej obserwacji.

  Zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec


„Nie jest to proste zadanie, z uwagi na zimowe warunki atmosferyczne a także precyzję, jaką należy się wykazać podczas obsługi sprzętu optycznego i artyleryjskiego. Po długotrwałym działaniu w trudnych warunkach kluczowe jest więc obycie ze sprzętem, które automatyzuje działanie żołnierza.”  – opisuje instruktor plutonowy Marcin Chludziński. Podczas zajęć zwiadowcy byli sprawdzeni z normy rozkładania i składania przydzielonej broni. Dodatkowe utrudnienie polegało na tym, iż żołnierze mieli zasłonięte oczy.
 – „W działaniach zawsze będzie konieczność dokonania obsługi uzbrojenia lub usunięcia zacięcia. Nie możemy tutaj ograniczać się do pory dnia kiedy jest jasno. Dlatego żołnierze muszą perfekcyjnie znać swoją broń i potrafić ją rozłożyć i złożyć
w każdych warunkach, zarówno w dzień jak i w nocy” – podkreśla plut. Chludziński.

Po zakończonych zajęciach ogniowych, dowódca krUW kapitan Łukasz Doliński postawił zwiadowcom zadanie wykonania patrolu, przeniknięcia w ugrupowanie przeciwnika i wystawienia posterunków obserwacyjnych w określonych rejonach NAI (rejon zainteresowania rozpoznawczego).
„Zajęcia zintegrowane nie tylko konsolidują zwiadowców oraz podnoszą poziom wyszkolenia do wykonywania zadań bojowych zgodnie z przeznaczeniem. Stanowią również element przygotowania do zawodów użyteczno-bojowych pododdziałów rozpoznawczych, które odbędą się w marcu” – zaznacza kapitan Doliński.

W kolejnym tygodniu w szkoleniu zintegrowanym wezmą udział strzelcy wyborowi Wielkopolskiej Brygady.


Tekst: por. Weronika Milczarczyk
Zdjęcia: szer. Patryk Szymaniec