Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczynają się kolejne edycje szkoleń proobronnych organizowanych dla szkół współpracujących z Wielkopolską Brygadą.

Jednym z obszarów działalności jednostki wojskowej jest wspieranie procesu szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.
Celem tej działalności jest właściwe przygotowanie wstępnie przeszkolonych kandydatów-ochotników dla rezerw osobowych i budowa społecznego zaplecza dla Sił Zbrojnych RP, co wpłynie na wzmacnianie systemu obronnego RP.

 W roku szkolnym 2016/2017 Wielkopolska Brygada w porozumieniu z placówkami szkolnymi i młodzieżowymi organizacjami proobronnymi przeprowadziła ponad 30 szkoleń ogólnowojskowych i specjalistycznych. W szkoleniach udział wzięło około 500 uczestników, w tym ponad 200 uczniów z klas mundurowych.

 Przeprowadzone szkolenia potwierdziły duże zainteresowanie członków organizacji proobronnych i młodzieży klas mundurowych sprawami obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP.
Jak wskazują organizatorzy oraz instruktorzy z 17 Brygady Zmechanizowanej uczestnicy szkoleń wykazali się dużym zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem dzięki czemu szybko osiągali postępy w zakresie wyszkolenia wojskowego.

 W tym roku nowym przedsięwzięciem będzie realizacja szkolenia klas mundurowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które zostały objęte pilotażowy programem Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.
Program będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego.Foto: archiwum 17WBZ
Tekst:  por. Weronika Milczarczyk