Kompania otrzymała za zadanie zorganizować obronę, którą prowadziła w nocy w warunkach ograniczonej widoczności oraz w dzień …

Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, w terminie od 23 do 27 listopada br. zostali poddani certyfikacji w ramach ćwiczenia DUNAJ-20. Przedsięwzięcie było realizowane na obiektach szkoleniowych międzyrzeckiego i wędrzyńskiego garnizonu. Dla ćwiczących żołnierzy był to ostateczny sprawdzian przed przemieszczeniem w rejon misji w Rumunii.

Od poniedziałku VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia na terenie międzyrzeckich koszar rozpoczęła, tygodniowe zmagania certyfikujące ją do wyjazdu. W ramach ćwiczenia pk. DUNAJ-20, 1 batalion piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej wykonywał praktyczne ćwiczenia w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. W przedsięwzięciu udział wzięli również żołnierze z innych pododdziałów brygady, którzy są w składzie VIII zmiany PKW Rumunia.

Scenariusz ćwiczenia dopracowany był w każdym szczególe. Od samego początku ćwiczenia, zakładał dużą dynamikę działań oraz kilka zaskakujących epizodów.

Głośny wybuch zainicjował pierwszą reakcję kompanii, którą było wyjście alarmowe z pododdziału. W wyniku niespodziewanego ostrzału artylerii kilkunastu żołnierzy odniosło obrażenia.
–  „Wprowadzenie elementu zaskoczenia przed opuszczeniem przez żołnierzy miejsca stałej dyslokacji (MSD) w wyniku, którego wielu żołnierzy zostaje rannych, miało wywołać wśród nich chaos a tym samym sprawdzić reakcję na nietypową sytuację” – komentuje kierownik ćwiczenia kpt. Przemysław Beczek.
Następnie żołnierze przemieścili się marszem ubezpieczonym do rejonu wyjściowo, w którym przeciwnik użył środków chemicznych. Po czym żołnierze kontyngentu zrealizowali odkażanie własnych sił i środków.

Tego samego dnia zmotoryzowani po raz kolejny zmienili rejon działań. Kompania otrzymała za zadanie zorganizować obronę, którą prowadziła w nocy w warunkach ograniczonej widoczności oraz w dzień. Następnym elementem ćwiczenia było przejście do kontrataku, zdobywając tereny dogodne.

Duża dynamika i intensywność działań była charakterystyczna podczas ćwiczenia DUNAJ-20. Przerzut śmigłowcem do rejonu zurbanizowanego, w którym wojska własne przygotowały się do natarcia. Centralny Ośrodek Zurbanizowany, Nowy Mur mieszczący się na terenie OSPWL w Wędrzynie jest idealnym miejscem ćwiczeń podczas, których można doskonalić umiejętności w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Elementy zaskoczenia takie jak zasłony dymne czy głośne wybuchy pozwalają podejść przeciwnika i uzyskać nad nim przewagę.

Ostatnim etapem scenariusza, który realizował PKW, było odtworzenie zdolności bojowej. Jest ono nieodzownym elementem działań taktycznych i jednocześnie umożliwia przygotowanie do realizacji kolejnych trudnych zadań.

  – „Całokształt przedsięwzięcia oceniam bardzo dobrze. Ćwiczenie skupiało się̨ na przygotowaniu wszystkich komponentów do działania w różnych środowiskach pola walki” – podsumowuje dowódca kontyngentu mjr Michał Antosiewicz.

VIII zmiana PKW Rumunia melduje gotowość do wyjazdu już na początku 2021 roku. Ćwiczenie pk. DUNAJ-20 zakończyło narodową certyfikację kontyngentu.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: ppor. Anna Dominiak, st.szer. Michał Wilk/


 Tekst: ppor. Anna Dominiak