75 rekrutów walczyło, by złożyć uroczystą przysięgę i zostać żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kandydaci swój ostatni egzamin zdawali na przykoszarowym placu ćwiczeń w Skwierzynie. W wielkopolskiej brygadzie kończy się kolejne szkolenie podstawowe. Po złożeniu przysięgi, żołnierze będą mogli pełnić służbę.

Właśnie dobiega końca „szesnastka”, czyli szkolenie podstawowe w 12 WBOT. To jednak nie koniec nauki. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa 3 lata. Choć to dopiero wstęp, już na tym poziomie, dochodzi do pierwszej weryfikacji.

Podczas egzaminu z „pętli taktycznej”, instruktorzy sprawdzają, z jaką wiedzą żołnierze opuszczą koszary. Sprawdzian zawsze rozpoczyna się o świcie. Przyszłych terytorialsów obudził alarm, który był sygnałem do wymarszu w swoich sekcjach (po 12 żołnierzy). Tym razem, rekruci musieli dotrzeć na punkt startowy, gdzie otrzymali mapy, przyrządy do nawigacji w terenie oraz opis trasy i zadań.
Gdy przekroczyli punkt kontrolny i złożyli meldunek, przystąpili do dalszych zadań egzaminacyjnych. Instruktorzy sprawdzili m.in., jak kandydaci radzą sobie z ładowaniem magazynka na czas, transportem rannego do miejsca ewakuacji, budową uzbrojenia strzeleckiego i strzelaniem, czy pokonywaniem terenu i strefy skażonej.

Dzień „pętli taktycznej” to bardzo intensywny czas. Rekruci zdani są na siebie. Towarzyszą im tzw. „duchy”. Są to żołnierze – instruktorzy, którzy na tym etapie nie komentują działań żołnierzy i nie podpowiadają, tylko poddają ich ocenie.
W związku z pandemią COVID-19, zajęcia prowadzone są zgodnie z wytycznymi sanitarno-epidemicznymi. Z powodu obostrzeń, na cały okres szkolenia, do każdej z grup przydzieleni zostali stali instruktorzy a grupy szkoleniowe są separowane od siebie. Dotyczy to również zakwaterowania, transportu oraz żywienia. Dowódcy na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w swoim stałym rejonie odpowiedzialności.

Rekruci, wypowiedzą słowa roty przysięgi w najbliższą niedzielę, 6. grudnia, na placu jednostki wojskowej w Skwierzynie, gdzie stacjonuje 151 batalion lekkiej piechoty, wchodzący w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


Tekst:  ppor. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej