W czwartek 21 września 2017 w Poczdamie (Niemcy) odbyło się coroczne przedsięwzięcie pk. „Wieczór Brandenburski” organizowane przez Dowódcę Krajowego Dowództwa Brandenburgii pułkownika Olafa Detlefsena.

Celem wydarzenia jest zacieśniania współpracy polsko-niemieckiej. Na wniosek organizatorów zaprezentowano sprzęt, w który wyposażone są jednostki inżynieryjne Sił Zbrojnych RP.

 Saperzy z Wielkopolskiej Brygady zaprezentowali sprzęt, który posiadają na swoim wyposażeniu, m. in.: Jelcz 662 D-43 wraz z przyczepą do transportu łodzi, łódź desantową z silnikiem zaburtowym SUZUKI, uniwersalną maszynę inżynieryjną – UMI, Jelcz 862 MULTILIFT, Iveco TRAKKER, elastyczne pokrycie drogowe – EPD, zestaw nurkowy – NURPAK. Warto nadmienić, że wyżej wymieniony sprzęt został wyprodukowany przez polskie przedsiębiorstwa.

 Podczas pokazu saperzy przedstawili zadania jakie realizuje batalion przy wykorzystaniu prezentowanego sprzętu oraz odpowiedzieli na liczne pytania uczestników, którzy z entuzjazmem przyjęli polskich żołnierzy.

 Po zakończeniu ekspozycji pułkownik Olaf Detlefsen podziękował za profesjonalne przeprowadzenie pokazu, podkreślając wagę takich przedsięwzięć dla współpracy polsko-niemieckiej.


Foto:  sierż. Tomasz Tatara
Tekst:  por. Andrzej Pasterniak