W czwartek 5 października 2017r. żołnierze 15 batalionu Ułanów Poznańskich zaprezentowali pokaz uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy Brygady.

Pokaz odbył się podczas półrocznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej Dowódcy Generalnego RSZ generała dywizji Jarosława Miki w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Kolejnym zagadnieniem zajęć instruktażowych dla kadry dowódczej Wojska Polskiego biorącej udział w odprawie była prezentacja uroczystego apelu z okazji Święta Brygady.

Pokazy zakończyła defilada pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych
z Poznania pod dowództwem starszego chorążego Konrada Boryckiego.

Kompanię honorową wystawił 15 batalion Ułanów Poznańskich, którą dowodził porucznik Radosław Woronowski. Dowódcą uroczystości był szef sztabu 15bUp mjr Marcin Konieczny.

 Na zakończenie zajęć Dowódca Generalny RSZ złożył podziękowania Dowódcy
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pułkownikowi dyplomowanemu Piotrowi Malinowskiemu za wzorowe przygotowanie zajęć.

Generał dywizji Rajmund Tomasz Andrzejczak, który jest ojcem chrzestnym sztandaru 15 batalionu Ułanów Poznańskich, pogratulował dowódcy 15bUp pułkownikowi Tomaszowi Stacherze wysokiego poziomu wyszkolenia pododdziału.


Tekst i zdjęcia: ppor. Alicja Morzyk-Kostrzewa