11 września 2017 roku, żołnierze kompanii zmotoryzowanej I zmiany PKW Rumunia realizującej zadania w ramach dostosowanej wysuniętej obecności NATO (ang. NATO Tailored Forward Presence), powrócili z ponad dwutygodniowego szkolenia zintegrowanego realizowanego wspólnie z rumuńskimi żołnierzami z 26 batalionu piechoty wchodzącego w skład Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód.

W CRAIOVEJ
Szkolenie rozpoczęło się wykonaniem marszu po drogach publicznych na odległość blisko 300 km z bazy kontyngentu w Craiovej, do rumuńskiego ośrodka szkoleniowego poligonowego w miejscowości Cincu. Po przybyciu na miejsce nastąpiło zorganizowanie parku sprzętu technicznego, polowego magazynu środków bojowych i zakwaterowanie żołnierzy w kontenerach mieszkalnych oraz zrealizowano przedsięwzięcia obsługowe i przygotowawcze. Żołnierze zostali także zapoznani z warunkami bezpieczeństwa i zasadami obowiązującymi na terenie poligonu.

 Pierwszy tydzień szkolenia upłynął pod znakiem szkolenia na poziomie plutonu z wykorzystaniem infrastruktury oraz pełnych możliwości treningowych ośrodka poligonowego. Przed wyjściem w „teren”, który charakteryzował się wysokimi wzniesieniami, zrealizowano cykl szkoleń stacjonarnych z wykorzystaniem VBS (Virtual Battlefield System). W czasie prowadzenia działań taktycznych zapewniono korzystanie z systemu MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System) nowej generacji.
System ten znacząco podnosi realizm szkolenia. Plutony zarówno polskie jak i rumuński realizowały zadania z obszaru działań przeciwhybrydowych i kryzysowych. Wspólnie wykonywano marsze, przeszukiwanie i patrolowanie terenu.

 Kolejny tydzień rozpoczął się ćwiczeniem taktycznym na szczeblu kompanii. Kompania dowodzona przez porucznika Bartłomiej Czeremskiego została wzmocniona rumuńskim plutonem piechoty, wyposażonym w KTO PIRANHA. Działania obejmowały zajęcie i patrolowanie rejonu wyjściowego w dzień i w nocy, reagowanie na oddziaływanie przeciwnika, przejęcie i przesłuchanie zatrzymanych, poruszanie się po wrogim terenie w warunkach nocnych oraz przeprowadzenie natarcia.
Nad przebiegiem ćwiczenia czuwał zespół obserwatorów (OC-Observer Controler), który etatowo wchodzi w skład ośrodka szkolenia poligonowego. Zajęcie te pozwoliły na praktyczne zgrywanie oraz stworzyły warunki do doskonalenia i sprawdzenia podległych dowódców z umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań.

 Kulminacyjnym elementem szkolenia była realizacja ćwiczenia kierowania ogniem drużyną i plutonem w warunkach dziennych i nocnych, które odbyło się 7 i 8 września. Zrealizowano strzelanie ze wszystkich środków ogniowych będących na wyposażeniu kompanii, między innymi wykonano strzelanie z automatycznego granatnika MK-19, 60mm moździerza LM-60 oraz 30 mm armaty w którą jest uzbrojony KTO Rosomak. Za zrealizowane działania kompania uzyskała wysokie oceny zarówno podczas szkolenia taktycznego jak i ogniowego.

 Szkolenie zakończyło się wykonaniem marszu również na blisko 300 km odległość z ośrodka szkolenia poligonowego do miejsca stacjonowania kontyngentu w miejscowości Krajowa. Po powrocie do miejsca dyslokacji dokonano omówienia a wyciągnięte wnioski zostaną wykorzystane w dalszym procesie szkolenia zintegrowanego.

 Kolejnym ważnym przedsięwzięciem szkoleniowym PKW Rumunia będzie udział kompanii zmotoryzowanej w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. Scorpions Fury-17 prowadzonym przez Dowódcę Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód w pierwszej połowie października 2017 roku.Foto:  szer. Jacek Rok
Tekst:  Oficer prasowy PKW Rumunia

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię

Poprzedni artykułMiędzyrzecki Rynek i Stare Miasto
Następny artykułSzkolenie SERE
Wydawca Portalu / Redaktor / Kontakt: tel: 606 923 579