OGŁOSZENIE

wynik zbiórki woŚp 001
Zarząd Fundacji WOŚP na ogłoszeniu wyniku …
Foto: Dominik Malik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała dziś 31. Finał, w ramach którego Sztaby na całym świecie zbierały środki na walkę z sepsą. Na finałowym koncie znalazło się ostatecznie 243 259 387,25 złotych, czyli blisko 19 milionów złotych więcej niż przed rokiem, a także blisko 89 milionów więcej niż Fundacja deklarowała w dniu Finału.

Podsumowania akcji w gościnnych wnętrzach warszawskiej siedziby mBanku, sponsora, a także partnera Finału WOŚP, który m.in. organizuje przewóz i liczenie zebranych pieniędzy, a także produkuje kolekcjonerskie katy płatnicze, dokonał Jerzy Owsiak.

Ile WOŚP zebrała w trakcie 31. Finału WOŚP?

Punktem kulminacyjnym dzisiejszej konferencji było oczywiście ogłoszenie wyniku 31. Finału WOŚP, a jest to 243 259 387,25 zł, czyli blisko 19 milionów złotych więcej niż przed rokiem. Na wynik zbiórki składają się:

   • wpłaty do puszek – 129 083 897,5 złotych (53,06% zebranej kwoty)
   • wpłaty poprzez kanały elektroniczne  – 113 470 883,11 złotych (46,56% sumy)
   • darowizny rzeczowe – 704 606,64 złotych (0,29% całej kwoty)

Jednymi z chętniej wybieranych form wsparcia po raz kolejny okazały się eSkarbonki, czyli puszki w internecie, od Mastercard, do których kwotą 17 834 746,00 złotych „dorzuciło się” 302 744 osób, czy orkiestrowe aukcje w serwisie Allegro, których wystawiono w sumie 132 963, zbierając w ten sposób 27 681 732,01 złotych (całość środków zebranych wspólnie z Allegro to 30 609 661 złotych). Ponad 7,4 miliona złotych przyniosła Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców, w której do zdobycia były kultowe Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne. wynik zbiórki woŚp 003

Co WOŚP planuje kupić?

W ramach realizacji celu 31. Finału WOŚP – walki z sepsą – WOŚP chce kupić sprzęt dla ponad 200 pracowni mikrobiologicznych wnioskujących o wsparcie. Planowany jest zakup 10 typów urządzeń.

   • Automatyczny system do posiewu krwi
   • Aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej
   • Urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów MALDI TOF
   • Analizator do wykrywania we krwi produktów amplifikacji bakterii/ i grzybów z zastosowaniem rezonansu magnetycznego
   • Analizator do diagnostyki molekularnej i wykrywania mechanizmów oporności typu multiplex PCR
   • System automatyczny do ilościowego oznaczania lekowrażliwości (MIC)
   • Urządzenie do oznaczania lekowrażliwości (i ewentualnie identyfikacji) bezpośrednio z dodatniej próbki krwi
   • Zautomatyzowany system posiewów próbek mikrobiologicznych
   • System do szybkiej identyfikacji ognisk epidemicznych wywołanych przez szczepy wielolekooporne
   • Komora laminarna
wynik zbiórki woŚp 002
Ogłoszenie wyniku 31. Finału WOŚP. Zespół Fundacji WOŚP …
Foto: Łukasz Widziszowski

Pierwsze zakupy związane z sepsą zaplanowane są już na koniec maja, a dosłownie za kilka dni – 4 kwietnia – odbędzie się 65. Konkurs Ofert dedykowany zakupom dla okulistyki dziecięcej, która była celem ubiegłorocznej zbiórki.

Kwota deklarowana a ostateczny wynik zbiórki

Fundacja WOŚP każdorazowo kończąc dzień Finału podaje do wiadomości publicznej kwotę deklarowaną, a ostateczny wynik zbiórki przedstawia po dokładnym przeliczeniu wszystkich środków, kilka tygodni po zakończeniu dniu Finału.

Kwota deklarowana to suma kwot szacunkowych od Sztabów, wyników zbiórek elektronicznych w momencie zakończenia dnia Finału w studiu oraz darowizn przekazanych przez partnerów. Ze względu na możliwość wsparcia akcji jeszcze po dniu Finału oraz trwające kilka tygodni rozliczenie, każdorazowo kwota deklarowana i ostateczny wynik Finału różnią się. W przypadku 31. Finału kwota deklarowana wynosiła 154 606 764 złotych, ostateczny wynik akcji jest wyższy o blisko 89 milionów.

O 31. Finale WOŚP

31. Finał WOŚP odbył się 29 stycznia 2023 roku. W akcję zaangażowały się 1653 Sztaby, w tym87 Sztabów zagranicznych w 25 krajach. Cel Finału wspierać można było już od grudnia, wykorzystując rozmaite formy wpłat w kanałach elektronicznych lub zasilając Sztabowe Puszki Stacjonarne, a w dniu zbiórki także m.in. wpłacając do tradycyjnych tekturowych puszek wolontariuszy.

Kweście towarzyszył 17. Bieg „Policz się z cukrzycą”, w ramach którego podczas biegu ulicami Warszawy, a także w biegach wirtualnych na całym świecie, przebiegnięto 57 076 kilometrów. To około 800 tysięcy złotych na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych, w ramach realizacji prowadzonego przez WOŚP od 2004 roku programu medycznego.

W Warszawie centrum wydarzeń stanowiło studio telewizyjne w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki oraz scena koncertowa na Placu Bankowym.

Dlaczego sepsa?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

125 dni do 29. Pol’and’Rock Festival

Fundacja WOŚP przygotowuje się obecnie do 29. edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata, który odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Wśród ogłoszonych dotąd wykonawców znajdują się Apollo 440Spin DoctorsBiohazardCarpenter BrutNapalm DeathBrodkaDRAINWhile She SleepsZalewskiBullet for My Valentine, Royal RepublicSaint City OrchestraThe ScratchLemON oraz Get The Shot. Obecność na ASP potwierdził m.in. Kabaret Paranienormalni.

32. Finał WOŚP odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. Cel zbiórki ogłoszony zostanie jesienią. 

W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, za które kupiła dotąd ponad 70 tys. 400 urządzeń.


Opracowała: Aleksandra Rutkowska

Źródło informacji: Fundacja WOŚP

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię