zakończenie kursu podoficerskiego 004
Foto: st. szer. Igor Cybail

W czwartek, 15 grudnia br. zakończył się Bazowy Kurs podoficerski zorganizowany w Krośnie Odrzańskim. Z tej okazji na placu apelowym 5 Kresowego Batalionu Saperów odbyła się uroczysta zbiórka.

Od sześciu tygodni w strukturach wojsk inżynieryjnych w Krośnie Odrzańskim szkolili się szeregowi — kandydaci na podoficerów. Aby po intensywnym szkoleniu ogólnowojskowym stać się kapralami.
Uroczystość kończąca Bazowy Kurs Podoficerski odbyła się na placu apelowym krośnieńskiej jednostki wojskowej. Na uroczystej zbiórce stanęło prawie 200 kursantów.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym dowódca uroczystości mjr Łukasza Bąk złożył meldunek o jej rozpoczęciu dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej – płk. Sławomirowi Kocanowskiemu.
Następnie głos zabrał st. chor. szt. Tomasz Kiersztan, komendant BKP podziękował dowódcom i instruktorom za współpracę oraz duże zaangażowanie w szkolenie przyszłej kadry podoficerów.
W trakcie apelu, na ręce najlepszych kursantów zostały wręczone wyróżnienia. Te wręczone przed frontem szyku nabierają szczególnego znaczenia. W swoim przemówieniu dowódca 17 WBZ podkreślił, jak ważnym elementem armii jest korpus podoficerski oraz jak wiele znaczy ich codzienna służba.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów 5 bsap.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Igor Cybail/


Tekst: st. szer. Igor Cybail

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka