12 wbot 001
Wojska Obrony Terytorialnej od początku powstania nawiązują do tradycji Armii Krajowej i dziedziczą tradycje. 14 lutego 1942 r., to data szczególna w historii Polski – jest to dzień przekształcenia przez gen. Władysława Sikorskiego, Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

W tym roku, 14. lutego świętujemy osiemdziesiątą rocznicę powstania Armii Krajowej. Z tej okazji, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oddali hołd bohaterom AK, zapalając na ich grobach znicze. W akcji „Światełko dla Bohatera” uczestniczyli również żołnierze wielkopolskiej „Dwunastki”.

Akcja „Światełko dla Bohatera” ma wymiar ogólnopolski i jest symbolicznym podziękowaniem bohaterom, którzy walczyli i oddali życie za wolność Ojczyzny. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalili znicze w miejscach (woj. wielkopolskie i lubuskie), gdzie znajdują się mogiły żołnierzy AK oraz w miejscach upamiętniających walki AK.
12 wbot 00212 wbot 003Wojska Obrony Terytorialnej od początku powstania nawiązują do tradycji Armii Krajowej i dziedziczą tradycje.

14 lutego 1942 r., to data szczególna w historii Polski – jest to dzień przekształcenia przez gen. Władysława Sikorskiego, Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Komendantem AK został gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” (stąd także nazwa karabinka dedykowanego żołnierzom OT – MSBS „GROT”).  Trwały przygotowania do powstania powszechnego, prowadzono walkę bieżącą, wywiad, sabotaż i dywersję. Silnie rozwinięta była walka cywilna, co było ewenementem na skalę światową.

W 1945 roku, przegrana Niemiec, prowadzona przez Stalina własna polityka i zgoda Wielkiej Trójki na oddanie Polski Związkowi Sowieckiemu, zakończyła plany Rządu RP na uchodźstwie i Armii Krajowej utrzymania władzy w Polsce po wojnie. NKWD i SMIERSZ mordowało żołnierzy AK a Związek Sowiecki zastępował polskich patriotów swoimi przedstawicielami.

Ostatni Komendant AK, gen. Leopold Okulicki zdecydował o rozwiązaniu Armii Krajowej 19. stycznia 1945 roku. Generał został podstępnie wywieziony do Moskwy i zamordowany.
Ci, którzy nie złożyli broni i nie ujawnili się, pozostali w dalszej walce przeciw Sowietom – już jako Żołnierze Niezłomni, a ich święto przypada 1 marca.


Tekst: ppor. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka