regeneracja miast kongres 001Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się II edycja Międzynarodowego Kongresu REGENERACJA MIAST, który 7-8 czerwca 2022 r. odbędzie się w Łodzi na terenie EC1 Łódź – Miasto Kultury przy ul. Targowej 1/3.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji Kongresu będzie „KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST”, a wydarzenie skupiać się będzie na polityce i procesach regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych. 

Jednym z wiodących tematów wydarzenia będzie zrównoważone budownictwo. Jakie praktyki podejmują firmy z sektora deweloperskiego w celu zrównoważonego gospodarowania wodą i energią?

– „Pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie Warsaw UNIT. (…) To sytuacja bez precedensu w skali całego kraju. – wskazuje jeden z prelegentów Kongresu, Jarosław Fiutowski, z Ghelamco Poland.

Program II edycji Kongresu REGENERACJA MIAST opiera się na założeniu, że regeneracja miast nie jest celem samym w sobie, ale jest uwarunkowana celami i wyzwaniami wynikającymi ze skutków i procesów rozwoju cywilizacyjnego. Są to cele i wyzwania, którymi musimy sprostać już dzisiaj. Adaptacja miast do zagrożeń klimatycznych i wpisanie w nią działań na rzecz regeneracji systemów przyrodniczych powinny stać się nadrzędnymi celami każdego systemu miejskiego.

Konieczność odpowiedniego zarządzania transformacją energetyczną w perspektywie rozwoju miast jest niezwykle ważna. Na jej przebieg ma wpływ odpowiednia polityka samorządów terytorialnych, ale także działania branży deweloperskiej, która nie tylko skutecznie adaptuje się do zmian klimatu, ale również walczy z postępującą degradacją środowiska. Przykładem jest firma Ghelamco Poland – lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej, a także Partner Kongresu, który już za kilka dni odbędzie się w Łodzi.

7 czerwca w sesji „Urbanistyka i architektura wobec transformacji energetycznej” udział weźmie Jarosław Fiutowski – Członek Zarządu Ghelamco Poland odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje, zabierając głos w kontekście gospodarowania wodą i energią w realizacji obiektów odpowiedzialnego budownictwa.

 – „W 2022 roku w swojej strategii mocno stawiamy na ESG i podejmujemy konkretne działania w celu uczynienia naszej działalności bardziej zrównoważoną. Od 2015 roku kupujemy energię z zielonymi certyfikatami, ale to było dla nas niewystarczające. Chcieliśmy zrobić kolejny, znaczący krok w kierunku ograniczenia śladu węglowego. Rozpoczęliśmy przełomowy projekt, jakim jest budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Do 2024 roku jako firma chcemy osiągnąć neutralność energetyczną. Pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie Warsaw UNIT. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla Warsaw UNIT w całym cyklu jego życia zostanie obniżona aż o 53%, a w zakresie zużycia mediów aż o 70%. Ghelamco dąży do tego, by energią produkowaną z własnych odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone obecnie inwestycje, jak również własną przestrzeń biurową. To sytuacja bez precedensu w skali całego kraju.”
– poinformował Jarosław Fiutowski, Ghelamco Poland.

W innej sesji tego samego dnia pochylimy się nad tematem agrokultury miejskiej w zderzeniu z wyzwaniami klimatycznymi, a drugiego dnia Kongresu (8 czerwca) wiele wątków w kontekście kulturowym i społecznym. Kongres KLIMATYCZNA REGENERACJA MIAST to wyjątkowa platforma do wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem, nie tylko przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym, ale również demograficznym czy społecznym. Proces regeneracji miast musi uwzględniać aktualne i przyszłe potrzeby mieszkańców w dobie dynamicznych zmian tychże potrzeb.

Funkcjonalność obiektów architektonicznych w połączeniu z koniecznością stosowania ekologicznych rozwiązań technologicznych jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu zrównoważonych przestrzeni przyszłości. Wyzwania z jakimi musieliśmy zmierzyć się w związku z COVID-19 pokazały również, że aglomeracje miejskie powinny zostać odpowiednio dostosowane, a regeneracja miast musi odbywać się z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych.

 – „Ekologiczne budynki służą przede wszystkim ludziom, a komfort i zdrowie użytkowników naszych inwestycji są dla nas priorytetowe. Zawsze dążymy do tego, aby nasze budynki przy zapewnieniu należytego komfortu użytkowników w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko. Przykładowo, aby zapewnić użytkownikom zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, w Warsaw UNIT zastosowane zostały najnowocześniejsze technologie opracowane przez Ghelamco wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. W windach oraz systemie wentylacji budynku zainstalowano lampy UV, które skutecznie dezynfekują przestrzeń i powietrze, zapewniając maksymalną sterylność” –   mówi Jarosław Fiutowski, Ghelamco Poland.

W związku ze zmieniającą się strukturą demograficzną miast, nowoczesne projekty deweloperskie muszą również uwzględniać realne potrzeby różnorodnych grup społecznych.

 – „Chcemy, żeby każdy nasz projekt zapewniał maksymalny komfort i był dostępny dla wszystkich użytkowników. Świadczą o tym liczne certyfikaty w tym certyfikat „Obiekt bez barier”, który potwierdza przystosowanie budynków Ghelamco do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ograniczoną mobilnością, rodziców z dziećmi i osób starszych. W tym zakresie współpracujemy z Fundacją „Integracja” by spełnić nie tylko wymogi stawiane przez Prawo Budowlane, ale pójść dalej zgodnie z sugestiami osób, których bezpośrednio dotykają nieprzystosowane przestrzenie i mają w tym względzie najlepsze doświadczenie oraz rozeznanie. Co istotne to procesy konsultacyjne i certyfikacyjne odbywają się już na wczesnym etapie prac projektowych, aby zapewnić komfort budynków dla wszystkich użytkowników” – podsumowuje Jarosław Fiutowski, Ghelamco Poland.

To tylko cześć wyzwań z którymi musimy się zmierzyć chcąc skutecznie zregenerować polskie miasta. Program Kongresu został podzielony na najważniejsze obszary tematyczne kluczowe z perspektywy rozwoju aglomeracji miejskich. Tematami dyskusji oprócz wspomnianych, będzie również m.in. transport publiczny i strefy niskoemisyjne w praktyce, zmiany klimatu i ich skutki dla gospodarowania wodą w miastach czy odnawialne źródła energii a bariery i szanse polskiego systemu planowania przestrzennego.

Lista wszystkich mówców tegorocznej edycji Kongresu dostępna jest pod adresem: https://www.regeneracjamiast.pl/mowcy/, a pełny program Kongresu dostępny jest tutaj.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – wymagana jest rejestracja.regeneracja miast kongres 003


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka