W pierwszym tygodniu października Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, pułkownik Robert Kosowski wizytował Polski Kontyngent Wojskowy w Rumunii.

W rejonie działania Dowódcę Wielkopolskiej Brygady powitał LTC Mitel JILAVU, dowódca 26 batalionu piechoty „Red Scorpions”. Pułkownik doktor Robert Kosowski wziął udział także,w spotkaniu roboczym z dowódcą Międzynarodowej Brygady Południe – Wschód COL. Cristian DAN, w trakcie którego omówiono plany szkoleniowe obecnej i przyszłej zmiany PKW.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: . kpt. Dariusz Szeląg/

Dowódca 17WBZ wraz z grupą rekonesansową IV zmiany PKW dokonał przeglądu rejonu stacjonowania oraz zapoznał się z możliwościami infrastruktury poligonowej Balta Verde, pasa ćwiczeń taktycznych Obedeanu i Dealul Fetii oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Cincu, gdzie powitał go Komendant Joint National Training Center, Col. Cătălin TICULESCU.

Odwiedziny Dowódcy 17WBZ zakończyła wizyta na Polskim Cmentarzu w Craiovej, gdzie wraz z delegacją PKW złożył wiązankę kwiatów oraz zapalił znicz, pod pomnikiem upamiętniającym Rodaków, którzy w okresie II wojny światowej zmarli lub zginęli na rumuńskiej ziemi.


Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Szeląg

Lokalny Przekrój