Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje o planowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich w 2019 r.

Marszałek Elżbieta Anna Polak
Marszałek Elżbieta Anna Polak

„Dostępność transportowa jest naszym priorytetem. Mamy wymarzoną S3. Musimy teraz włączyć do niej wszystkie drogi regionalne w europejskim standardzie. Dlatego konsekwentnie realizujemy program budowy i modernizacji dróg. W ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. Dobra infrastruktura plus kapitał ludzki to recepta na sukces!” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

„Wiele zadań na lubuskich drogach w 2019 r. jest realizowana dzięki środkom Unii Europejskiej, ale również samorząd wojewódzki dostrzega konieczność wspierania tych inwestycji środkami z własnego budżetu” – dodaje marszałek.

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na drogach wojewódzkich w 2019 r. będzie kontynuował rozpoczęte inwestycje.

Są to:

  • przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,

    przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz
    koszty związane z przebudową i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcin – Międzyrzecz
  • przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcin – Międzyrzecz,
  • rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
  • przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop.

FOTORELACJA

Zadania planowane do rozpoczęcia w 2019 r.: Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcin – dk. 22, Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu, Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp., Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnic.

Zobacz wykaz inwestycji Zadania ZDW ujete w Planie na 2019 r.

Ze środków budżetu województwa realizowana będzie „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno”. W ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020  zaplanowano przebudowę drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował zestawienie inwestycji realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 5 –Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1. Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.


Lokalny Przekrój