Spotkanie dotyczyło kwestii realizacji wielomilionowej inwestycji związanej z termomodernizacją obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

W dniu 25 maja 2020 r. odbyło się spotkanie dotyczące realizacji wielomilionowej inwestycji realizowanej przez powiat międzyrzecki „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu”.

Powiat międzyrzecki uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie około 4,5 mln zł. na termomodernizację i rozwój infrastruktury edukacyjnej. Zakres tej inwestycji obejmuje:

  • termomodernizację budynku głównego szkoły przy ul. Marcinkowskiego (dawna budowlanka);
  • remont sali gimnastycznej, warsztatów szkolnych, obiektu byłej kotłowni, a także sali gimnastycznej wraz z łącznikiem budynku szkoły przy ul. Libelta (byłe Liceum Ekonomiczne).

W spotkaniu uczestniczył Mirosław Margol – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielka firmy opracowującej dokumentację projektowo-kosztorysową – Beata Starzyńska.

Ze strony powiatu międzyrzeckiego obecni byli: Mirosław Leśny – Sekretarz Powiatu, Artur Duda – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Andrzej Sobczak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, oraz Paweł Lachowicz – Główny Specjalista w wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

Spotkanie miało na ce ustalenie warunków i zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu”.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu/


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu