O ile wzrosną emerytury w 2019 roku?
Jak wynika z danych przekazanych przez ZUS w marcu 2018 r. średnia emerytura mężczyzny wynosiła 2570 zł brutto, natomiast świadczenie wypłacane kobietom wynosiło 1550 zł. Poniżej przedstawiamy wartość świadczeń przed i po planowanej waloryzacji rent i emerytur w 2019 r.

ZUS wyliczył średnią,  ile dokładnie dostaniemy więcej do emerytury i renty? Sprawdź tutaj waloryzację emerytury lub renty. Poniżej znajdziecie wyliczenia szczegółowe netto dla konkretnych emerytur i rent.

Renty i emerytury to świadczenia raz do roku, zwykle od 1 marca, podlegają tzw. waloryzacji. O tym o ile wzrośnie emerytura bądź renta, decyduje tzw. wskaźnik waloryzacji. Oblicza się go na podstawie ubiegłorocznego wzrostu płac oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego – mnożąc kwotę świadczenia przez ten wskaźnik.

W 2019 r. zakładana podwyżka emerytur wyniesie 3,26 proc.
Na ten cel w przyszłorocznym budżecie ma zostać przeznaczona kwota ok.  7 mld złotych. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.  Wyobraźmy sobie osobę, której emerytura liczy 900 złotych. Dostanie ona wówczas podwyżkę w wysokości 26 złotych.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada, że wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż 103,26 proc., co oznacza, że w 2019 r. wszystkie świadczenia wypłacane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak również świadczenia mundurowe wzrosną o wskaźnik  3,26 proc. Są to jednak wstępne założenia – ostateczna wartość podwyżki rent i emerytur w 2019 r. będzie finalnie znana dopiero po publikacji wyników makroekonomicznych przez ZUS, w lutym 2019 r.

Jeśli zakładany wskaźnik waloryzacji zostanie utrzymany to:
najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna zostanie zwiększona o 33,57 zł i wyniesie 1063,37 zł,

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – zostanie zwiększona o 25,18 zł i wyniesie 797,53 zł,

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będąca wynikiem wypadku lub choroby zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa – ulegnie zwiększeniu o 40,28 zł i wyniesie 1276,04 zł,

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – ulegnie zwiększeniu o 30,21 zł i wyniesie 957,03 zł,

renta socjalna wzrośnie o 33,55 zł i wyniesie 1063,35 zł.

Poniżej przedstawiamy wartość świadczeń przed i po planowanej waloryzacji rent i emerytur w 2019 r.O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? TABELA