Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli i Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim ogłaszają konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej.

Konkurs na symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej ma na celu pozyskanie symbolu promocyjnego Województwa Lubuskiego, służącego do budowania wizerunku regionu inspirowanego regionalnym dziedzictwem kulturowym. Wizerunek regionu powinien bazować na tożsamości Ziemi Lubuskiej łącząc harmonijnie tradycję z dynamiką i kreatywnością jej mieszkańców.
Symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej, zwany dalej ,,symbolem”, powinien odnosić się do walorów i cech charakterystycznych dla Ziemi Lubuskiej. Winien być rozpoznawalny i kojarzyć się z regionem. Pod pojęciem symbol Organizatorzy konkursu rozumieją rzecz namacalną, powtarzalną, wykonaną dowolną techniką rękodzielniczą. [ REGULAMIN ]

Stwórz symbol promocyjny Ziemi Lubuskiej i wygraj 3 000 złotych!

Konkurs potrwa do 20 marca (piątek) 2020 roku, mogą w nim wziąć udział Wytwórcy zamieszkujący województwo lubuskie. Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do pełnoletnich wytwórców zamieszkujących województwo lubuskie.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz podejmie decyzję o wyborze zwycięskiego symbolu i przyznaniu nagrody w terminie do 25.03.2020 roku.

Osoby zainteresowane wykonaniem symbolu promocyjnego Ziemi Lubuskiej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wraz z załącznikami.