Przez blisko dwa miesiące zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem wyselekcjonowana grupa żołnierzy 17WBZ realizowała akcję rekrutacyjną „Zostań żołnierzem 17-stki”.

Dla kogo i po co?
Akcja dedykowana była dla młodych Polaków, którzy w najbliższych miesiącach będą podejmować kluczowe decyzje dla swojego dorosłego już życia czyli do absolwentów szkół średnich i zawodowych.

Jestem Lubuszaninem i służę w Wielkopolskiej Brygadzie blisko 14 lat, widziałem przemiany jakie następowały w naszym regionie i jednostce. Niestety w pewnej chwili przestaliśmy nadążać za zmieniającym się rynkiem pracy, jeszcze kilka, kilkanaście lat temu bezrobocie w Lubuskim sięgało 10-15%, dziś to niewiele ponad 2%. Aby pozyskać nowych ochotników  do służby w 17WBZ musimy wyjść za mury jednostki i rozmawiać z potencjalnymi kandydatami w ich naturalnym środowisku czyli w np. w szkole.”

Pomysł, idea ?
Pomysł powstał dużo wcześniej i jest wieloszczeblowy, a jego wzorem była akcja Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, którą na potrzeby Wielkopolskiej Brygady ograniczyliśmy do lokalizacji powiatów w których na co dzień stacjonuje 17 Brygada
w myśl zasady „najzacieklej walczy żołnierzy, który broni swojego domu, rodziny”.

Prologiem do akcji było rozmieszczenie na przełomie 2018/2019 roku plakatów i ulotek promujących służbę w 17-stce w wszystkich jednostkach administracji publicznej od Powiatowych Urzędów Pracy, poprzez Urzędy Miast i Gmin, Starostwa Powiatowe na jednostkach oświaty i użytku publicznego kończąc.

Nie poprzestaliśmy na tym, gdyż nasze działania zbiegły się z organizowaną przez Wojskową Komendę Uzupełnień kwalifikacją wojskową, postanowiliśmy i tam poszukać swoich szans. Poprowadziliśmy kilka wykładów informacyjnych w trakcie kwalifikacji i stwierdziliśmy, że młodzi ludzie chcą więcej informacji. Dlatego zrobiliśmy krok dalej, wytypowaliśmy kilka placówek oświaty, które współpracują z 17WBZ i rozpoczęliśmy cykl wykładów rekrutacyjnych.

Przygotowaliśmy proste, łatwe w odbiorze informacje poparte materiałem fotograficzno-filmowym. Nasz przekaz był autentyczny, mówiliśmy skąd jesteśmy, jakie są nasze tradycje, jakie zadania realizujemy na co dzień, gdzie się szkolimy, mówiliśmy o trudach naszej służby, bo dzisiejsza młodzież łatwo nas może zweryfikować, gdy będziemy mówić wyłącznie o plusach. Każdy wykład był prowadzony w wydawałoby się luźnej formie, jednak cały układ był bardzo dobrze przemyślany i zaplanowany przez cały zespół. Głównym moderatorem był
kpt. Kwiatkowski, a specjalistyczną  wiedzę personalno-kadrową przekazywali specjaliści ppor. Marta Szkwarek i sierż. Roman Gałecki.

Mottem przewodnim było „wskazanie alternatywnej drogi dla planów i marzeń młodego pokolenia” bo przecież one dla młodych ludzi są najważniejsze i to właśnie potwierdzaliśmy wielokrotnie w trakcie wykładu. Utwierdzaliśmy uczniów, że chcemy wyposażyć ich w wiedzę na temat jak zostać żołnierzem, zbudować bazę, fundament z którego kiedyś skorzystają lub nie … Wybór zawsze będzie należał do nich, ale my wskazaliśmy im tą alternatywną drogę, plan B, a może dla części utwierdzić w realizację planu A.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec / st. szer. Michał Wilk/


 

Dlaczego warto?
Zwracaliśmy uwagę na korzyści płynące z bycia żołnierzem, mówiliśmy o tym że służba wojskowa może być i jest atrakcyjna, może dać poczucie stabilności, ale także prestiżu jak niewiele innych zawodów. Zachęcaliśmy młodych ludzi do porównania wszystkich za i przeciw, aby dokonać właściwego wyboru. Jesteśmy jednymi z Was, tu mieszkamy, tu żyjemy, tu służmy i czekamy właśnie na Was, bo my jesteśmy tu dla Was.

Co nas bardzo mobilizowało? Po każdym wykładzie zostawało kilka, kilkanaście osób by dopytać o szczegóły, by uzyskać indywidualną poradę, widać „gołym okiem” że młodzi ludzie właśnie tego potrzebowali. Kilka wykładów kończyło się spontanicznymi oklaskami, widać było pozytywny odbiór wojska. W mojej skromnej opinii było warto.

Czy i kiedy będzie efekt ?
Działania promocyjne, rekrutacyjne to działania długofalowe, nie sposób ocenić dziś efektu i najbliższych skutków, nie możemy traktować tej akcji w sposób zero- jedynkowy ( 0_1). To że ją zrealizowaliśmy to już jest nasz sukces, który może i w mojej opinii przyniesie 17WBZ, Siłą Zbrojnym i Polsce wymierne korzyści.

Dzięki tej akcji realizujemy priorytetowy kierunek komunikacji społecznej Ministra Obrony Narodowej tj. zwiększanie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.


Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski
Zdjęcia: st. szer. Patryk Szymaniec / st. szer. Michał Wilk