OGŁOSZENIE

Fundacja BatoregoW odpowiedzi na wyzwania i problemy, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa Fundacja Batorego uruchomiła Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej przeznaczony dla organizacji, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania, przestrzeganiem praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochroną środowiska i ochroną praw zwierząt.

Fundusz o budżecie 1 miliona złotych  finansowany jest z zebranych przez Fundację wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugą ważną formą pomocy dla organizacji zmagających się z trudnościami spowodowanymi pandemią jest zniesienie wymogu wniesienia wkładu własnego do projektów, które otrzymają dotacje w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym z tzw. Funduszy EOG.

-„Czas pandemii obudził w wielu z nas to co najlepsze: chęć niesienia pomocy słabszym i potrzebującym, poczucie solidarności, wspólnoty, troski o dobro wspólne. Społeczna mobilizacja do działania na rzecz innych, a także w obronie praw i praworządności, w tym prawa do wolnych powszechnych i tajnych wyborów, pokazała siłę społeczeństwa obywatelskiego, organizacji społecznych i aktywnych obywatelek i obywateli” – mówi Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego  – „Czas pandemii postawił też przed działaczami organizacji społecznych nowe wyzwania i nowe potrzeby, związane z koniecznością zmiany form pracy, zwiększenia zasięgu swoich działań, objęcia pomocą  nowe grupy potrzebujących. Dlatego też zdecydowaliśmy się uruchomić Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej, który pomóc ma organizacjom w przetrwaniu trudności, adaptacji do nowych warunków i kontynuacji tak potrzebnych dziś działań.”

O wsparcie z Funduszu ubiegać się mogą organizacje prowadzące działania w obszarach priorytetowych dla Fundacji: ochronie praw człowieka i równego traktowania, praworządności,  ochronie środowiska i praw zwierząt, a które w związku z pandemią są zagrożone utratą płynności, mają trudności z finansowaniem działań statutowych lub starają się dostosować do nowych warunków. Fundacja oferuje  dotacje w wysokości od 10 tys. do 30 tys. zł.

„Trudną sytuację organizacji społecznych dostrzegli także darczyńcy programu dla organizacji pozarządowych z tzw. Funduszy EOG i zgodzili się na, postulowane przez nas od dawna, zniesienie wymogu tzw. wkładów własnych w  projektach finansowanych w programie Aktywni Obywatele, którego jesteśmy – wraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich – operatorem. To ogromna pomoc dla polskich organizacji, które w normalnych warunkach często nie mają skąd wziąć pieniędzy na dołożenie do projektu, a tym bardziej teraz, gdy zmagają się z nowymi wyzwaniami i potrzebami wywołanymi epidemią. To też, mam nadzieję, otworzy możliwość ubiegania się o dotację w programie organizacjom, które odstraszała konieczność zdobycia środków na dołożenie się do projektu” – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Organizacje, które przygotowują wnioski wstępne w trwającym właśnie konkursie na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy mogą, ale nie muszą, wykazać wkład własny. Te, które już wnioski złożyły mogą wprowadzić poprawki. Organizacje, których wnioski wstępne złożone w konkursie na projekty tematyczne są obecnie oceniane, po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu będą mogły ubiegać się o dotację w wysokości 100%  wartości projektu.

Więcej o Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej na stronie:
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/

Więcej o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na stronie:
www.aktywniobywatele.org.pl

Więcej o Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej


Tekst: Katarzyna Groblewska

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię