OGŁOSZENIE

Od wielu dni w kontekście wyborów prezydenckich krytycy alarmują o niebezpieczeństwie, PiS pomimo wielu uwag i kontrowersji nie zmienia daty. Głos w dyskusji zajęła Państwowa Komisja Wyborcza.

„W demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie” – zwrócił uwagę szef PKW Sylwester Marciniak.

Do zapowiedzianych na 10 maja wyborów prezydenckich pozostał już niecały miesiąc. W obliczu panującej nadal epidemii koronawirusa sprawa budzi w społeczeństwie ogromne kontrowersje i wiele emocji.
Szef Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak odniósł się do tego w specjalnym komunikacie.

Czytamy w nim, że PKW nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa.

Sylwester Marciniak, szef PKW

 – „Ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej, sprawowanej przez Sejm i Senat”. „Państwowa Komisja Wyborcza pragnie podkreślić, że wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy” – zaznacza szef PKW.

Sylwester Marciniak  zwraca uwagę, że proces wyborczy „musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji”.
„Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu. Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych” – stwierdził Marciniak.

PKW apeluje do organów władzy i administracji publicznej oraz komitetów wyborczych o „konieczne współdziałanie w sprawach organizacji i przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji podjęcie rozstrzygnięć, które będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli”.

„Państwowa Komisja Wyborcza podtrzymuje swój apel zawarty w stanowisku ogłoszonym 27 marca 2020 r., skierowany do organów władzy i administracji publicznej oraz komitetów wyborczych, o konieczne współdziałanie w sprawach organizacji i przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem zarówno zdrowia i życia wyborców, jak i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji podjęcie rozstrzygnięć, które będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli” – oświadczył Sylwester Marciniak.

Komisja Wyborcza wystąpiła ponadto do Głównego Inspektora Sanitarnego, by ustalił stosowne procedury dla organów wyborczych oraz innych osób uczestniczących w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie Komisja zadeklarowała gotowość pomocy w przypadku konieczności wyjaśnienia szczegółów dotyczących procesu wyborczego.

PKW poinformowała ponadto, że zakończyła sprawdzanie prawidłowości zgłoszeń kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i z liczby 19 dokonanych zgłoszeń, zarejestrowała 10 kandydatów. Miała wątpliwości co do wykazów podpisów i przekazywała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mowa o 11 spośród 40 złożonych przez komitety wyborcze wykazach podpisów.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię