OGŁOSZENIE

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) rozpoczęły współpracę, której celem jest wspieranie inwestycji umożliwiających instalowanie odnawialnych źródeł energii na terenie szkół administrowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Bank w celu umożliwienia sfinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach szkół i terenach przyszkolnych zapewni specjalne kredytowanie. Środki te będą mogły być wykorzystane przez JST do bezpośredniego sfinansowania instalacji fotowoltaicznych. Preferencyjne kredyty będzie można wykorzystać do realizacji takich inwestycji przy współpracy z KAPE w formule ESCO (Energy Saving Company), polegającej na spłacie zadłużenia z oszczędności w zużyciu energii po zrealizowaniu inwestycji.

 – „Bank Ochrony Środowiska jest polskim eko-bankiem, który od 29 lat specjalizuje się w finansowaniu projektów wspierających ochronę środowiska będąc jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych w kraju. Sfinansowane przez BOŚ S.A. instalacje odnawialnych źródeł energii w postaci farm wiatrowych mają istotny – 20% udział w krajowej produkcji czystej energii. Od 2019 roku proponujemy gminom finansowe wsparcie w realizacji działań komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”, w tym w termomodernizacji i wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne. Nawiązanie współpracy z KAPE to kolejna inicjatywa wpisująca się w rządowe projekty zmierzające do podniesienia efektywności energetycznej i poprawy jakości życia Polaków poprzez dbałość o środowisko naturalne. Wierzymy, że przyniesie ona znakomite efekty, nie tylko finansowe dla szkół, ale również ekologiczne i edukacyjne dla całych społeczności” – powiedział Bogusław Białowąs, prezes BOŚ.

KAPE przeprowadzi analizy opłacalności omawianych przedsięwzięć, uwzględniając formułę rozliczeń inwestycji w formule „ESCO”. Będzie również świadczyć usługi dotyczące monitorowania zużycia energii w szkołach i innych obiektach należących do JST.

 – „Cieszymy się, że tak proekologiczny bank zdecydował się na współpracę właśnie z nami. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii będzie mogło być wykorzystane w najlepszy sposób do zmniejszenia kosztów za media i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co jest zgodne z polityką klimatyczną Polski i UE. Panele fotowoltaiczne na dachach szkół to także doskonałe praktyczne podejście do zaszczepienia świadomości ekologicznej u najmłodszych obywateli RP. Do kompleksowej obsługi tej współpracy pomiędzy BOŚ, KAPE i JST proponujemy również wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania „KAPE monitoring” do monitorowania zużycia energii w budynkach szkolnych” – powiedział Radosław Rasała, prezes KAPE S.A.

 *  *  *

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jest polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 20,8 mld zł.
Oferuje także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing – Eko Profit S.A. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię