Wypełniasz samospis internetowy? Od 9 listopada masz tylko 5 dni na jego uzupełnienie, od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po tym czasie skontaktuje się z Tobą rachmistrz.

Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu – skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.

Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe.

Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie samospisu został ograniczony do 5 dni.

Rolnik, który nie dokonał spisu za pośrednictwem Internetu lub podczas wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.
Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.
Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 279 99 99.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.
Przypomnijmy, że obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.

Powszechny Spis Rolny 2020 jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 rok. Udział w nim jest obowiązkowy.

Szczegóły Powszechnego Spisu Rolnego dostępne są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego – Powszechny Spis Rolny, zaś w sprawie loterii również na stronach.

#GUS    #statystyki   #spisrolny   #PSR2020   #PowszechnySpisRolny