OGŁOSZENIE

Projekt należy do Lubuskich Niepodległościowych Inicjatyw Młodzieżowych, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Został współfinansowany ze środków finansowych Województwa Lubuskiego.

Konkurs przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych, średnich, studentów i osób od 11 do 35 roku życia na terenie powiatów Strzelecko-Drezdenecki i Międzyrzeckiego

  REGULAMIN KONKURSU

    Cele konkursu:

  1. Krzewienie i promowanie historii Polski.

2. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy na temat postaci o doniosłym

   znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości.

3. Podnoszenie kompetencji patriotycznych na różnych poziomach kształcenia.

4. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem źródeł historycznych.

    ORGANIZACJA KONKURSU:

  1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy

2. Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

  • Etap pierwszy powiatowy
  • Etap drugi wojewódzki

3. Każda szkoła zgłoszona do konkursu powiatowego typuje max. czterech swoich    reprezentantów

4. Wytypowani uczniowie przechodzą wstępne eliminacje powiatów w miejscu zgodnie z wewnętrznymi regulaminami:

  • 17 października (środa) w Strzelcach Krajeńskich
  • 18 października (czwartek) w Międzyrzeczu

    Konkurs odbędzie się w godzinach dopołudniowych.

5. Konkurs ma formę odpowiedzi na pytania opracowane przez organizatora. Na jego napisanie uczniowie mają 90 minut.

6. Uczestnicy otrzymują pytania źródłowe. Na zapoznanie się z ich treścią i odpowiedzi maja 90 minut.

7. Organizator powołuje komisję konkursową. W składzie  komisji przewiduje się udział po jednym przedstawicielu szkoły, placówki.

8. Zadania  konkursowe po napisaniu odpowiedzi zostaną oddane komisji. Powołana komisja  sprawdzi prace i wyłoni zwycięzców.

9. Lista laureatów eliminacji powiatowych zostanie podana do publicznej wiadomości. Organizator opublikuje ją na stronie internetowej www facebook Lubuski Weekend Gitarowy.

10. Wszyscy uczestnicy dostaną okolicznościowe dyplomy uczestnictwa i gadżety. Laureaci dostaną dyplomy laureata i nagrody rzeczowe.

11. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi na finał konkursu.

12. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek.

  Etap drugi wojewódzki:

1. Zwycięzcy pierwszego etapu powiatowego w Strzelcach Krajeńskich i Międzyrzeczu spotykają się 7 listopada (środa) w Międzyrzeczu na konkursie finałowym.

2. Miejsce konkursu wyznacza organizator. Informuje o tym uczestników drugiego etapu wojewódzkiego telefoniczne lub drogą mailową.

3. Konkurs ma formę odpowiedzi na pytania opracowane przez organizatora. Na jego napisanie uczniowie mają 90 minut.

4. Uczestnicy otrzymują pytania źródłowe. Na zapoznanie się z ich treścią i odpowiedzi maja 90 minut.

5. Zadania  konkursowe po napisaniu odpowiedzi zostaną oddane komisji. Powołana komisja sprawdzi prace i wyłoni zwycięzców.

6. Lista laureatów eliminacji wojewódzkich zostanie podana do publicznej wiadomości. Organizator opublikuje ją na stronie internetowej www. facebook Lubuski Weekend Gitarowy

7. Wszyscy uczestnicy dostaną okolicznościowe dyplomy uczestnictwa i gadżety. Laureaci dostaną dyplomy laureata i nagrody rzeczowe.

8.Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po koncercie muzycznym przygotowanym przez organizatora na finał konkursu.

9. Nauczyciele i opiekunowie otrzymają zwrot kosztów podróży.

10. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek.

Zgłoszenia uczestników do powiatowego „Konkursu wiedzy na temat 100 lat niepodległości Polski” o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej należy nadsyłać do dnia 10 października 2018 r. na adres: Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy, ul. Wojska Polskiego 26A/666-300 Międzyrzecz lub adres mailowy koordynatora Zdzisława Musiał: meloman21@gazeta.pl

Pobierz Kartę Zgłoszenia


STOWARZYSZENIE LUBUSKI WEEKEND GITAROWY
KRS 0000415395; REGON 081032184; NIP 5961744939
ul. Wojska Polskiego 26 A      66-300 Międzyrzecz 

Mail: meloman21@gazeta.pl ;  tel.: 602 329 658


REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię