proarte 01Po burzliwych obradach Rada Artystyczna uzgodniła werdykt i przyznała nominacje i wyróżnienia w ramach etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego Pro Arte 2021.

W kategorii I – kasy I – III Rada nominuje do etapu wojewódzkiego następujące osoby:
– Alan Nowak,
– Milena Retkiewicz,
– Lena Tepper.

Wyróżnienia przyznano: Ince Macińskiej, Nadii Wilczyńskiej i Maciejowi Wojsie.

W kategorii II – klasy IV-V Rada nominuje do etapu wojewódzkiego następujące osoby:
– Oliwia Kwiatkowska,
– Klaudia Przybysz.

Wyróżnienia przyznano: Mai Kaźmierowskiej i Zuzannie Strzemieckiej.

W kategorii III – klasy VI-VIII Rada nominuje do etapu wojewódzkiego następujące osoby:
– Aleksandra Borzobohata,
– Marta Jachwitz,
– Julita Lisiecka.

Wyróżnienia przyznano: Zofii Marchewce,  Hannie Płonce  i  Adamowi Sochackiemu.
Wszystkim nominowanym uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas etapu wojewódzkiego konkursu.