30 czerwca 2019 r. w sołectwie Pieski odbędą się kolejne na XVII Muzyczne Spotkania z Folklorem.

Spotkania w ludowym nastroju, co roku gromadzą w Pieskach miłośników folkloru i ludowej muzyki oraz zespoły śpiewacze z całego regionu, które w swoim repertuarze mają dawne i współczesne utwory muzyczne.
Celem imprezy jest kultywowanie i upowszechnianie dorobku materialnego polskiego dziedzictwa kulturowego, a także propagowanie tradycji ludowych i folkloru, prezentacja dorobku artystycznego zespołów śpiewaczych oraz integracja zespołów i uczestników Muzycznych Spotkań.

Harmonogram wydarzenia:
Godz. 13:00 – Występ zespołów śpiewaczych – część przeglądowa
Godz. 18:00 – Koncert Pawła Gołeckiego
Około godziny 19:00  planowane jest ogłoszenie wyników, a o 20:00 rozpocznie się zabawa taneczna.

W programie organizatorzy przewidzieli również: stoiska rękodzieła artystycznego, handlowe, warsztaty dla dzieci z animatorami Dworca Tworca i inne atrakcje.
Szczegóły programu na plakacie poniżej.

XVII Muzyczne Spotkania z Folklorem