Ten 2019 rok dla nas, jak i dla jednostek z naszej gminy był bardzo owocny, a to za sprawą wspólnej współpracy pomiędzy samymi jednostkami OSP, oraz z urzędem Gminy Bledzew – mówią strażacy.

„Pokazaliśmy, że się da, jeśli się tylko chce! Dlatego też kilka miesięcy temu wyszliśmy z inicjatywą podjęcia współpracy z fundacją ORLEN DAR SERCA.W związku, z czym w dniu 19 grudnia około godziny 15/16 w naszej jednostce OSP doświadczony ekspert fundacji Orlen Dar Serca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w zakresie sporządzania wniosków o darowiznę oraz prowadzenia projektów dotyczących np. pozyskania zewnętrznych środków na zakup nowego sprzętu itp.” – informują strażacy z Templewa i dodają – „UWAGA! ilość miejsc jest ograniczona!”

Aby skorzystać ze szkolenia należy wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa do strażaków z OSP w Templewie w terminie maksymalnie do 5 grudnia. Strażacy zapraszają do kontaktu za pośrednictwem swojej strony bądź osobiście z zarządem jednostki OSP.

Pierwszeństwo mają przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy Bledzew, a następnie z powiatu Międzyrzeckiego.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli jednostek OSP, ale też wszelkiego rodzaju organizacji lokalnych, takich jak: Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne NGO, przedstawicieli szkół publicznych, czy też bibliotek.

W trakcie szkolenia zapewniony zostanie również catering.


Na podstawie informacji prasowej GPR OSP Templewo