Niemal każdy z nas ma w sobie chęć niesienia pomocy. Teraz jest najlepsza okazja, do tego żeby móc się wykazać. Dotyczy to w szczególności osób objętych kwarantanną. Pozostając w domu, zachowasz się bardzo odpowiedzialnie. W ten sposób pomożesz sobie i wielu osobom. Nie bagatelizuj problemu. Bądź zawsze w wyznaczonym miejscu i pokaż policjantom, którzy przyjechali sprawdzić czy nie opuściłeś miejsca izolacji, że można na ciebie liczyć. Tylko razem możemy pokonać zagrożenie.

O pozostanie w domu apelują niemal wszystkie grupy zawodowe. Jest to trudna sytuacja dla nas wszystkich, dlatego pomóżmy sobie nawzajem i nie bagatelizujmy problemu. Jeśli z różnych względów osoby objęte zostały kwarantanną, to bezwzględnie muszą tego przestrzegać. Nie ma wówczas tłumaczenia, że wyszedłem tylko na chwilę, gdyż ta chwila może kosztować kogoś życie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i innych. To w jaki sposób do zaistniałego zagrożenia podchodzą objęci kwarantanną mieszkańcy regionu sprawdzają policjanci.
Ilość takich osób zmienia się z dnia na dzień. Tylko we wtorek (24 marca) wynosiła ona 167. Jest to ogrom pracy dla mundurowych, którzy każdego dnia, o różnych porach docierają do miejsca pobytu każdej osoby, a następnie dzwonią do niej prosząc o podejście do okna i pokazanie się. W rozmowie z nimi funkcjonariusze pytają również o stan zdrowia i czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Ponadto w związku z wejściem aplikacji „Kwarantanna domowa” zachęcają do jej korzystania i wskazują skąd można ją pobrać. W tym celu zostawiają także ulotki, zawierające niezbędne informacji na temat funkcjonowania aplikacji.
Więcej na temat http://www.gov.pl/kwarantannadomowa. Wszystko odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla osób objętych kwarantanną, jak i odwiedzających ich policjantów.

Przypominamy, że informacja o osobie niestosującej się do postanowień decyzji o kwarantannie przekazywana jest służbom sanitarnym, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tys. złotych. Ponadto wobec takiej osoby policjanci prowadzić będą czynności wyjaśniające w kierunku art. 116 kodeksu wykroczeń zagrożonego karą grzywny. Jeśli natomiast sytuacja dotyczy osoby, u której potwierdzono zakażenie, wówczas będzie ona odpowiadała już o czyn z art. 161 kodeksu karnego, za popełnienie którego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

FOTORELACJA


Tekst: podkom. Justyna Kulka
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Źródło: lubuska.policja.gov.pl