Lubuska Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń związanych z 28. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Lubuska Policja nie odnotowała żadnych zdarzeń związanych z 28. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad pół tysiąca funkcjonariuszy dbało nie tylko o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Jego wysoki poziom był możliwy dzięki pracy policjantów, ale także właściwego zachowania się uczestników.

Policjanci w całym województwie dbali o bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w kolejny finał WOŚP. Impreza ta zgromadziła w okolicy scen wiele osób. Kilkuset wolontariuszy mogło liczyć na lubuskich funkcjonariuszy. Policjanci byli widoczni zwłaszcza w miejscach, które przyciągnęły tłumy mieszkańców. Ponad pól tysiąca mundurowych było do dyspozycji wszystkich, którzy tego potrzebowali.

Jeszcze przed niedzielnym finałem policjanci przypominali, by każdy z darczyńców zwracał uwagę na osoby zbierające pieniądze, które powinny być wyposażone w odpowiedni identyfikator. Policjanci byli gotowi, by w razie podejrzeń reagować na sygnały mieszkańców związane z bezpieczeństwem wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach. Nie było jednak takiej potrzeby.

Praca policjantów i właściwe zachowanie uczestników spowodowało, że na terenie województwa lubuskiego nie doszło do żadnego wydarzenia związanego z wolontariuszami i prowadzoną przez nich zbiórką. Sporo osób brało udział w zorganizowanych koncertach. Wokół nich widoczne były policyjne patrole. Również i tutaj nie odnotowano żadnych niepokojących zdarzeń.


Tekst: Grzegorz Jaroszewicz
Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.
źródło: Policja.pl