Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., zgodnie z wcześniejszą obietnicą ponownie odwiedzili Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Dębnie. W czasie pierwszej wizyty z okazji Dnia Dziecka, kiedy przekazywali nagrane przez siebie bajki dla najmłodszych, dowiedzieli się, że dzieciom skradziono rowerki. Postanowili więc pomóc.

 – „Wśród funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.  ogłosiliśmy zbiórkę dla dzieci z RPOT w Dębnie. Odzew ze strony naszych funkcjonariuszy przerósł wszelkie oczekiwania. Zebraliśmy ogromne ilości odzież, zabawek  i książek. Na szczególne słowa uznania zasługuje wyjątkowe zaangażowanie w akcję funkcjonariuszy działu ochrony oraz działu penitencjarnego” – powiedział kpt. Tomasz Nowosadzki rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Nie ustajemy z pomocą w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Mimo dużego entuzjazmu gorzowskich więzienników nadal brakowało tak wyczekiwanych rowerków. Z pomocą przyszedł znany gorzowski społecznik – pan Marek Rybka, który jest również pomysłodawcą akcji „Nakręcony Gorzów” – Stowarzyszenie „Gorzów to My” oraz przedsiębiorstwo „Eneris” którzy ofiarowali pięć rowerków dziecięcych. Rowery wymagały naprawy i tutaj ponownie z pomocą przyszli funkcjonariusze gorzowskiej jednostki penitencjarnej. W wolnym czasie naprawili dziecięce rowery. Dzięki temu z wielką radością Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. mjr Robert Pacholski wspólnie z Małgorzata Świąder przedstawicielem firmy „Eneris” i Markiem Rybką mogli na ręce pani Marii Żurkowskiej-Mróz Dyrektor RPOP w Dębnie przekazać zebrane podarunki.

Oczywiście funkcjonariusze gorzowskiej jednostki penitencjarnej nie powiedzieli ostatniego słowa i za jakiś czas ponownie pojawią się w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębnie.


Tekst: mjr Sebastian Matuszczak
Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Szczecinie