8 stycznia weszło w życie rozporządzenie dotyczące obowiązku wystawiania przez lekarzy recept w formie elektronicznej.

Od tygodnia w Polsce obowiązują recepty elektroniczne. By otrzymywać je SMS-em, musimy mieć jednak dostęp do specjalnej platformy. Co istotne, możemy na niej również sprawdzić swoje zaplanowane wizyty u lekarzy czy zwolnienia chorobowe.

E-recepta to nic innego jak elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową formę. Pacjenci e-receptę zrealizują na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymają w formie e-mail, SMS, lub wydruku informacyjnego – w zależności od tego jak skonfigurują swoje Konto Pacjenta.

Co zyskujemy dzięki e-recepcie?

  • jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece
  • nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna
  • nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta
  • zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce

Jeśli już korzystamy z Indywidualnego Konta Pacjenta, to w każdej chwili możesz sprawdzić, jak przyjmować lek — na e-recepcie znajdziemy informacje o przepisanym dawkowaniu. Istnieje także możliwość otrzymania kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej, po ustaleniu z lekarzem).  Możemy również sprawdzać dawkowanie leków przepisanych swoim dzieciom do 18. roku życia

Jak się zalogować?
Można użyć profilu zaufanego albo zalogować się używając dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu). Możesz również zalogować się bezpośrednio przez bank PKO BP, jeśli masz konto internetowe IKO lub inteligo. Profil zaufany to Twój podpis elektroniczny, za pomocą którego załatwisz online wiele spraw urzędowych, np. złożysz wniosek o 500+, becikowe, złożysz PIT, a także założysz firmę, wyrobisz dowód osobisty czy sprawdzisz swoje punkty karne. Możemy też dzięki niemu korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Profil zaufany możemy założyć albo online, przez swoje internetowe konto w banku, albo osobiście w urzędzie (będziesz potrzebować dowodu tożsamości).

Do Internetowego Konta Pacjenta zalogujesz się na stronie: https://pacjent.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Aby otrzymywać e-recepty na skrzynką pocztową wystarczy w ramach założonego konta pacjenta, po zalogowaniu aktywować powiadomienia e-mail o wystawianych receptach i wskażesz swój adres poczty elektronicznej. Następnie po zalogowaniu do poczty włączysz segregator e-recepty w zakładce: Opcje-Segregatory-E-recepta (wł). Od tego momentu wszystkie wystawione e-recepty znajdziesz w dedykowanej zakładce skrzynki mailowej. Zapewni Ci to szybki dostęp w przypadku potrzeby ich okazania np. w aptece, za pomocą telefonu komórkowego. Usługę już świadczy Wirtualna Polska i O2.pl.
Zgodnie z prawem ochrony tajemnicy korespondencji administratorzy serwisów nie mają wglądu w treść wiadomości ani załączników oraz nie mogą przetwarzać lub przekazywać tych danych na potrzeby personalizacji ani reklamy. Dane zawarte w e-receptach przechowywanych na pocztowych kontach są bezpieczne i dostępne tylko dla Ciebie.

Jak dostawać SMS-y z e-receptą?
By dostawać SMS-y z e-receptami, należy założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl. W poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski przekazał, że do tej pory zrobiło to zaledwie 1,2 mln Polaków.

By otrzymać IKP, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę „Moje konto” i wpisać tam swój numer telefonu oraz e-mail, na które chcemy otrzymywać kody.

Idąc do lekarza warto pamiętać, że w ściśle określonych przypadkach recepty nadal mogą być wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

  • recept w ramach tzw. importu docelowego;
  • recept dla osób o nieustalonej tożsamości;
  • recept transgranicznych (do końca 2020 r.);
  • recept pro auctore (dla siebie) i pro familiae (dla rodziny) – decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej;
  • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do Internetu.

 *  *  *


e-recepta
– recepta wystawiona w systemie gabinetowym i podpisana elektronicznie przez pracownika medycznego, podczas wizyty/pobytu Pacjenta u specjalisty, uprawnionego do wystawiania recept, który w ramach procesu leczenia wypisał Pacjentowi receptę na leki. E-recepta wystawiona w systemie gabinetowym musi zostać wysłana do Systemu P1, w którym zostaną nadane unikalne identyfikatory (4 znakowy kod) a następnie będzie zwrotnie przekazywany do Wystawcy i Pacjenta i/lub umieszczany na wydruku informacyjnym. Kod ten razem z numerem Pesel pozwala na realizację recepty w aptece.

e-skierowanie – wystawione w systemie gabinetowym i podpisana elektronicznie przez pracownika medycznego, podczas wizyty/pobytu Pacjenta u specjalisty, uprawnionego do wystawiania skierowań, który w ramach procesu leczenia wypisał Pacjentowi skierowanie. E-skierowanie wystawione w systemie gabinetowym musi zostać wysłane do Systemu P1, w którym zostanie mu nadany unikalny identyfikator (4 znakowy kod) , a następnie będzie zwrotnie przekazywany do Wystawcy i Pacjenta i/lub umieszczany na wydruku informacyjnym. Kod ten razem z numerem Pesel pozwala na zapisanie się do specjalisty/na badanie przy użyciu e-skierowania.

e-zwolnienie – elektroniczne zwolnienie, które po wystawieniu przez pracownika medycznego w systemie gabinetowym, zostanie automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych (PUE) płatnika składek i do systemu ZUS, a następnie do systemu P1, do wglądu w Internetowym Koncie Pacjenta.