Od 4 maja 2019 r. w naszym kraju pacjenci mają prawo do uzyskania bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej – dotyczy to tylko pierwszej kopii.

Przy kolejnym wniosku o kopię, bezpłatnie zostanie udostępniona tylko ta część dokumentacji, której pacjent nie otrzymał wcześniej. Za każde ponowne kopie niestety będziemy musieli zapłacić.

Bezpłatne udostępnienie dokumentacji może nastąpić w placówce, w której obecnie leczy się pacjent, lub też w tej, gdzie leczył się kiedyś.
Według informacji Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca, złożenie wniosku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności, w szczególności osoba uprawniona nie musi powoływać podstawy prawnej, z której wynika nowa zasada udostępniania dokumentacji medycznej. To po stronie placówek medycznych istnieje obowiązek przestrzegania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej – nie mogą one wprowadzać w swoich regulacjach wewnętrznych dodatkowych obowiązków po stronie pacjentów, niż te wynikające z przepisów prawa.

Pobierz wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

W sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie odebrać dokumentacji osobiście, z różnych niezależnych od nas przyczyn, np. choroba, niemożność poruszania się wysyłanie pełnomocnika z upoważnieniem nic niestety nie da, bo dokumentacja takiej osobie nie zostanie wydana. Żeby dostać darmową kopię dokumentacji musimy do placówki medycznej udać się osobiście lub wysłać naszego, ustawowego przedstawiciela.