Nie zwalnia dynamiczne tempo cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Pod koniec października podpisana została nowa umowa na rozbudowę systemu e-zdrowie (P1). Przygotowanie dodatkowych funkcjonalności Centrum e-Zdrowia zleciło firmom: Pentacomp Systemy Informatyczne oraz S&T Poland.  

Kolejny etap cyfryzacji koncentrować się będzie na stworzeniu platformy do wymiany dokumentacji między podmiotami medycznymi, a także na analizie pozyskanych danych. Rozwiązania te przyczynią się do skrócenia czasu wywiadu z pacjentem podczas wizyty lekarskiej, ułatwienia zdalnej diagnostyki, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie efektywności pracy lekarzy. Rozwijana będzie również platforma raportowa bazująca na zbiorach Big Data, która pozwoli Ministerstwu Zdrowia i jednostkom podległym lub nadzorowanym w szybkim czasie uzyskiwać informacje wspomagające procesy decyzyjne. W tych obszarach pilotażowo zaplanowano także wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji.

– „Aby e-zdrowie i telemedycyna mogły się dalej rozwijać, koniecznie jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rejestracji zdarzeń medycznych. Uruchomiliśmy e-receptę, wdrożyliśmy e-skierowanie, które od 8 stycznia będzie obowiązkowe, rozpoczęliśmy pilotaż wymiany pomiędzy podmiotami dokumentacji medycznej, pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami: udostępnianiem zdarzeń medycznych oraz centralną e-rejestracją, która będzie dostępna z poziomu Internetowego Konta Pacjenta.  Te usługi są kluczowe dla cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce” – mówi Andrzej Sarnowski, Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Planowo z początkiem lipca 2021 r. usługodawcy będą zobowiązani do zapewnia możliwości wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej. Docelowo każda wizyta w gabinecie lekarskim będzie kończyła się przekazaniem danych zdarzenia medycznego do systemu centralnego. Będą to m.in. informacje o rozpoznanej jednostce chorobowej czy wykonanych badaniach. Pacjent – logując się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) uzyska dostęp do swoich dokumentów medycznych. Poprzez IKP będzie mógł też nadać uprawnienia dostępu do swoich danych np. konkretnemu lekarzowi specjaliście.

– „W najbliższym czasie skoncentrujemy się na rozbudowie funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta, które już wkrótce stanie się domowym centrum zarządzania i archiwizacji dokumentów medycznych. Kolejny krok to dalsze ułatwienia dla pacjentów związane z wdrożeniem centralnej rejestracji na poszczególne świadczenia medyczne” – mówi Michał Wilbrant, szef działu aplikacji dedykowaych odpowiedzialny za rozwiązania dla administracji publicznej z firmy S&T. – „Dzięki automatyzacji i nowym funkcjom systemu e-zdrowie, lekarze w Polsce będą diagnozować szybciej i sprawniej. Cyfryzacja kolejnych elementów systemu ochrony zdrowia wymagać będzie od naszego zespołu programistycznego realizacji wielu zaawansowanych prac informatycznych” – dodaje.  

  Zwinne oprogramowanie na skalę światową
Przy rozbudowie systemu e-zdrowie (P1) wykorzystywane jest podejście zwinne Scrum skalowane metodą Nexus, która szczególnie dobrze sprawdza się w organizacji prac złożonych projektów informatycznych o dużej skali. Metodyka ta jest niezastąpiona w wytwarzaniu oprogramowania w otoczeniu zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych.

Michał Gross, Kierownik Projektu z firmy Pentacomp

– „Realizacja tak złożonego przedsięwzięcia jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. Skalowanie metodyki Scrum umożliwiło nam sprawną obsługę zależności między wieloma zespołami i synchronizację równoległej pracy nad jednym produktem składającym się z ponad 30 podsystemów” – mówi Michał Gross, Kierownik Projektu z firmy Pentacomp. – „Metoda Nexus przeznaczona jest dla dużych projektów, ale skala, na jaką zrobiliśmy to w projekcie e-zdrowie (P1), jest unikalna na skalę światową” – podkreśla.

W ramach nowego kontraktu, nad dalszym rozwojem systemu e-zdrowie pracować będzie kilkanaście tematycznych zespołów programistycznych składających się z Scrum Mastera, analityków, testerów oraz programistów współpracujących z Product Ownerami reprezentowanymi przez przedstawicieli CeZ.

To właśnie „scrumowy model” wytwarzania oprogramowania wykorzystywany w projekcie e-zdrowie pozwolił na bieżące reagowanie na potrzeby informatyczne związane z zaistniałą pandemią. W ramach sposobu działania, jaki nakłada zwinny Scrum, zaangażowane w projekt zespoły programistyczne Pentacomp i S&T w kilka tygodni uruchomiły np. możliwość składania zleceń na testy obecności wirusa SARS-CoV-2 i sprawdzanie ich wyników w systemie przez lekarzy kierujących na badania.

W ramach narzędzi wspierających walkę z COVID-19 wdrażanych przez Centrum e-Zdrowia, przygotowano także rejestry systemu e-zdrowie (P1) na potrzeby integracji z systemem Ewidencji Wjazdów do Polski (EWP) oraz wdrożono rozwiązania, które umożliwiły na Internetowym Koncie Pacjenta prezentację wyników badań w kierunku COVID-19 oraz informacji o kwarantannach i izolacji domowej.

  Duże zmiany w systemie e-edrowie (P1) w roku 2021
Podpisana umowa przyspieszy prace nad kolejnymi narzędziami, które rozbudują katalog e-usług w ochronie zdrowia. Centrum e-Zdrowia kontynuuje współpracę z firmami, których zespoły programistyczne zaangażowane są w budowę ogólnopolskiej platformy e-zdrowie (P1) od kilku lat. Pentacomp Systemy Informatyczne oraz S&T Poland wspierały Centrum e-Zdrowia, m.in. w przygotowaniu i wdrożeniu e-recepty oraz e-skierowania, uruchomieniu portalu pacjent.gov.pl oraz Internetowego Konta Pacjenta, czy budowie aplikacji dla lekarzy i pracowników medycznych – gabinet.gov.pl.

Od 8 stycznia 2021 r. powszechnie obowiązywać będzie e-skierowanie. W czwartym kwartale 2021 r. Centrum e-Zdrowia zapowiada uruchomienie z poziomu IKP centralnej e-rejestracji, jak i nowego, rozbudowanego narzędzia do e-wizyt. W przyszłym roku planowany jest też dalszy rozwój systemu e-zdrowia (P1), do którego dodane zostanie kolejne narzędzie – możliwość zamawiania online e-ecept oraz e-recepta transgraniczna.

  System e-zdrowie w liczbach

  • Ponad 450 mln e-recept
  • Ponad 4,3 mln Internetowych Kont Pacjenta
  • Ponad 4 mln e-skierowań

  Centrum e-Zdrowia (CeZ)
Państwowa jednostka budżetowa powołana przez Ministra Zdrowia. Głównym przedmiotem działalności Centrum e-Zdrowia jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych na podstawie prowadzonych analiz. CeZ odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i utrzymywanych systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym.

  Pentacomp
Jeden z największych dostawców usług IT w Polsce. Na rynku jest obecny od 25 lat. Zatrudnia niemal 400 specjalistów, którzy zajmują się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań IT, utrzymaniem i serwisowaniem systemów oraz doradztwem technologicznym dla firm z różnych branż. Specjalizuje się m.in. w dostarczaniu rozwiązań dla ochrony zdrowia.
Według rankingu Computerworld w 2019 roku firma zajmowała 9 miejsce wśród największych dostawców rozwiązań i usług IT dla tego sektora. Jest też liderem w dziedzinie interoperacyjności – polska specyfikacja HL7 CDA, standardu kluczowego dla wymiany informacji między systemami informatycznymi ochrony zdrowia, której Pentacomp jest autorem, na mocy ustawy obowiązuje w całym kraju.
Firma uczestniczyła również w specyfikowaniu standardu elektronicznej dokumentacji medycznej. Jako partner technologiczny Centrum e-Zdrowia od ponad 10 lat wspiera program cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Pentacomp jest także inicjatorem zastosowania modelu scrumowego w projekcie eZdrowie.

  S&T
Jeden z największych, niezależnych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma należy do międzynarodowej grupy, notowanej na giełdzie we Frankfurcie, zatrudniającej ponad 5 tys. pracowników w 32 krajach na całym świecie. S&T specjalizuje się w implementacji zaawansowanych technologii informatycznych w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Świadczy także usługi z zakresu wdrażania systemów, projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych oraz udostępniania wyspecjalizowanych pracowników IT. S&T jest czwartym dostawcą usług IT dla administracji w Polsce [1].
W ramach kontraktu z CeZ w obszarze budowy i utrzymania systemu P1 odpowiada za tworzenie oprogramowania, świadczenie usług autoryzacji (weryfikacji wytworzonego oprogramowania przez podmioty trzecie) oraz wsparcie serwisowe i aplikacyjne. Zajmuje się również udzielaniem pomocy technicznej dla podmiotów medycznych i aptek, które są podłączone do systemu P1. Do projektu e-Zdrowie na stałe oddelegowany jest ponad stu osobowy zespół specjalistów IT.


[1] 4  pozycja pod względem przychodów pozyskanych z sektora administracji publicznej i służb mundurowych w 2019 r., według rankingu Computerworld Top200, str. 78

 *  *  *

  S&T jest jednym z największych, niezależnych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej.
Specjalizuje się w implementacji zaawansowanych technologii informatycznych w obszarze infrastruktury sprzętowej i rozwiązań sieciowych. Świadczy także usługi z zakresu wdrażania systemów dziedzinowych, projektowania dedykowanych aplikacji biznesowych oraz wynajmu wyspecjalizowanych pracowników IT. Więcej na www.snt.pl