Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

29 stycznia 2020 r. w rocznicę wkroczenia oddziałów  radzieckich do Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach dokonano w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu o otwarcia Całodobowego Oddziału Psychiatrii Ogólnej nr 5 Centrum Zdrowia Psychicznego.

Z kart historii
Wieczorem w mroźny dzień, 29 stycznia 1945 r. o 21:30 do Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach wkroczyły oddziały radzieckie. Wywołało to prawdziwą panikę wśród mieszkańców, karmionych dotychczas propagandą o niezwyciężoności Wehrmachtu. W opustoszałym szpitalu psychiatrycznym żołnierze Armii Czerwonej zastali tylko 1000 pacjentów i kilku starych pielęgniarzy. Personel szpitala i dyrektor Grabowski zniknęli.

Współcześnie
Centrum Zdrowia Psychicznego to ośrodek, którego zadaniem jest zapewnienie i koordynowanie pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dorosłym mieszkańcom powiatu międzyrzeckiego. Zakończona inwestycja, jest bez wątpienia bardzo ważna dla Międzyrzecza, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z opieki na najwyższym poziomie. To nowoczesny ośrodek psychiatryczny, którego region potrzebuje.

Uroczystego otwarcia oddziału dokonano o 12:30. W uroczystości udział obok Dyrekcji szpitala i pracowników oddziału udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa lubuskiego, powiatowego i gminnego.

Następnie odbyła się prezentacja zakończonej inwestycji. po czym nastąpiły przemówienia.

„Jako przewodnicząca Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego naprawdę jestem pod wrażeniem, wyremontowany Oddział Psychiatrii Ogólnej wygląda imponująco” – stwierdziła Anna Chinalska, Radna Województwa Lubuskiego i przewodnicząca Komisji Zdrowia Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Remont trwał trzy lata i kosztował 3 mln. 859 tys. zł. Leczyć się w nim będzie 32 pacjentów z powiatu międzyrzeckiego.

Po przemówieniach zaproszeni goście zwiedzili w budynku pomieszczenia oddziału.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego tworzą:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego – Część Szpitalna
  • Centrum Zdrowia Psychicznego – Część Ambulatoryjna
  • W skład Centrum Zdrowia Psychicznego – Część Szpitalna, wchodzi:
  • Oddział Psychiatryczny Ogólny;
  • Izba Przyjęć Szpitala;

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego – Część Ambulatoryjna, wchodzi:

  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
  • Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny

Cel działania
Celem działania Centrum Zdrowia Psychicznego jest wprowadzenie nowoczesnego, sprawdzonego modelu opieki psychiatrycznej, który:
a) poprawia jakość leczenia psychiatrycznego – jego dostępność, ciągłość i skuteczność;
b) ogranicza rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, a tym samym koszty opieki psychiatrycznej;
c) uruchamia inicjatywy i zasoby społeczne lokalnej społeczności;
d) przeciwdziała stygmatyzacji i wykluczeniu chorych psychicznie obywateli
e) zapewnia warunki do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje odrębnością organizacyjną, pozwalającą na planową realizację specyficznych zadań opieki psychiatrycznej. Oddział Psychiatryczny Ogólny; Izba Przyjęć Szpitala; Poradnia Zdrowia Psychicznego w Skwierzynie, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, Oddział Psychiatryczny Dzienny; Zespół leczenia środowiskowego (domowego, tworzą system, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłości opieki i leczenia psychiatrycznego adekwatnie do potrzeb pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.


Zdjęcia: Anna Chinalska