III Bieg Wyzwolenia 2019
Projekt medalu jaki będzie wręczany po ukończeni „III Biegu Wyzwolenia”  w dniu 27.01.2019 r.

Jak pamiętamy, 30 stycznia 1945 roku wojska radzieckie wyzwoliły Międzyrzecz spod okupacji niemieckiej, który po podziale administracyjnym z 15 marca 1945 wszedł w skład Pomorza Zachodniego i uzyskał statut powiatu. Na pamiątkę wojennych wydarzeń z 1945 roku Klub Biegacza PIAST Międzyrzecz przygotowuje kolejną edycję Biegu Wyzwolenia.

Trwają przygotowania do kolejnego biegu zwycięstwa w Międzyrzeczu. Regulamin biegu został już opublikowany.

W związku z okrągłą rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę obchody rocznicy wyzwolenia Międzyrzecza spod hitlerowskiej okupacji zostały przez organizatorów biegu tym razem wzbogacone o fakty historyczne, których celem ma być przypomnienie wydarzeń z 1919 roku.

Zbigniew Kolis
Zbigniew Kolis, prezes Klubu Biegacza PIAST Międzyrzecz

„Miło mi zaprezentować pierwszy raz opracowany przez firmę, zgodnie z moim pomysłem i projektem projekt medalu jaki będzie wręczany po ukończeni „III Biegu Wyzwolenia”  w dniu 27.01.2019 r. Jego jedna strona w pewien sposób nawiązuje do nazwy naszego biegu.  Przypomnę, że kobiety w Polsce w roku 1919 uzyskały prawa wyborcze i wzięły czynny,i bierny udział w wyborach do Sejmu Ustawodawczego – mamy w związku z tym, w przyszłym roku 100-lecie wyborów do niego” – mówi Zbigniew Kolis, prezes Klubu Biegacza PIAST MIĘDZYRZECZ.

Historycy nie mają wątpliwości, że decyzje Józefa Piłsudskiego w kwestii praw wyborczych kobiet, to wynik wpływu na Naczelnika Piłsudskiego ze strony jego wykształconej towarzyszki życia – matki jego dwóch córek Jadwigi i Wandy. Późniejszej drugiej małżonki J. Piłsudskiego.
Uzyskanie w 1919 roku praw wyborczych przez Polki, to pokłosie decyzji i podpisanego przez naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego dekretu w 1918 r.

„Warto przypomnieć, Polska była jednym z pierwszych państw w Europie jakie dało kobietom prawo głosu i możliwość udziału w wyborach. Nie zawsze nasi rodacy pojmują zasady i  rozumieją wagę tego prawa i w pełni z niego korzystają. Mam nadzieję, że jest to ważny element edukacyjny podkreślający wagę tego aktu prawnego. To również symboliczny gest i miły  ukłon w stronę piękniejszej połowy naszego społeczeństwa ze strony naszego Klubu. Mam nadzieję, że to się spodoba” – dodał Zbigniew Kolis.

Start do II Biegu Zwycięstwa w 2018 roku na OW Głębokie.

Celem imprezy jest uczczenie 74. rocznicy powrotu Międzyrzecza do Rzeczypospolitej po okresie zaborów, a także upowszechnienie sportu wśród mieszkańców gminy Międzyrzecz, powiatu międzyrzeckiego i województwa lubuskiego  oraz popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji i czynnego wypoczynku.

Klub Biegacza PIAST MiędzyrzeczStart biegu odbędzie się 27 stycznia 2019 roku, o godz.12:00, na  Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie”. Półmetek został wyznaczony na drodze gminnej przy cmentarzu wojennym. Natomiast metę zaplanowano na OW „Głębokie” przy „Pensjonacie Pod Strzechą”. Biuro zawodów będzie czynne na OW Głębokie w czasie od  9:00  do 11:00.

Trasa biegu: 8 km – droga gminna z OW „Głębokie” do cmentarza wojennego  i powrót na OW „Głębokie” (dawna droga nr 3). Depozyt dla zawodników czynny będzie w biurze zawodów OW „Głębokie” od 9:00 do 13:00.

Organizatorzy przypominają, że w biegu startować mogą wszyscy pełnosprawni, zrzeszeni i niezrzeszeni. Uczestnik biegu bierze na siebie odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne oświadczenie przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.  W biegu mogą także startować zawodnicy niepełnoletni po ukończeniu 16 lat,  za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego z ich podpisem i nr PESEL.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. Zawodnicy, którzy  nie ukończą biegu w regulaminowym czasie, zobowiązani są do opuszczenia trasy  i zdjęcia numeru startowego.  Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą do dnia 03.01.2019 r.

Na sportowo i charytatywnie
Podczas imprezy realizowane będzie charytatywne przedsięwzięcie – zbiórka pieniędzy na operację małego Międzyrzeczanina – Wojtusia, któremu niestety nasze ministerstwo zdrowia nie chce pomóc. Być może, gdyby Wojtuś był „prezesem” jedynie słusznej partii, to sprawa jego leczenia w Polsce wyglądałaby inaczej. Cóż, pamiętajmy w jakim kraju żyjemy.
Rodzice mieli nadzieję, że uda się im skutecznie walczyć o zdrowie syna w Polsce, że będą mogli liczyć na NFZ. Na początku dawano rodzicom nadzieję, że się uda, że nóżkę Wojtusia będzie można zachować i naprawić. Potem okazało się, że wada jest znacznie bardziej skomplikowana niż myśleli lekarze. Zaczęto wycofywać się ze składanych nam obietnic. Nie słychać już o operacji, a rodzice usłyszeli za to słowo, którego nie chcą przyjąć do wiadomości – amputacja!
Szukając ratunku dla dziecka, rodzice trafili na stronę amerykańskiej kliniki Paley Institute w USA, zajmującej się leczeniem takich wad jak ta u Wojtusia. Niestety, za takie leczenie trzeba dużo zapłacić, bo jak wszyscy wiemy opieka medyczna w USA należy do najdroższych na świecie.
Wojtuś może być zdrowym dzieckiem jednak tylko wtedy, gdy zechcesz zostać jego ciocią lub wujkiem i zdecydujesz się mu pomóc. Więcej informacji o Wojtusiu przeczytasz – tutaj 

 *  *  *

REGULAMIN III BIEGU WYZWOLENIA
27.01.2019 r. Międzyrzecz

 Cel imprezy:

 • Uczczenie 74. rocznicy powrotu Międzyrzecza do Rzeczypospolitej po okresie zaborów.
  Upowszechnienie sportu wśród mieszkańców gminy Międzyrzecz, powiatu Międzyrzeckiego oraz województwa lubuskiego.
  Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji i czynnego wypoczynku.
 • II. Organizator:
  Klub Biegacza „Piast” Międzyrzecz.
 • III. Termin i miejsce:
  27.01.2019 r. – niedziela.
  Start: godz. 12:00 – Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie”.
  Półmetek: droga gminna przy cmentarzu wojennym.
  Meta: OW „Głębokie” – „Pensjonat Pod Strzechą”.
  Biuro zawodów czynne: godz. 9:00 – 11:00 – OW Głębokie”.
  Trasa biegu: 8 km – droga gminna z OW „Głębokie” do cmentarza wojennego  i powrót na OW „Głębokie” (dawna droga nr 3).
  Depozyt: biuro zawodów OW „Głębokie” w godz. 9:00 – 13:00.
 • IV. Uczestnictwo:
  W biegu startować mogą wszyscy pełnosprawni, zrzeszeni i niezrzeszeni.
  Uczestnik biegu bierze na siebie odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne oświadczenie przy odbiorze numeru startowego w Biurze zawodów.
  W biegu mogą startować zawodnicy niepełnoletni po ukończeniu 16 lat  za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego z ich podpisem i nr PESEL.
  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. Zawodnicy, którzy  nie ukończą biegu w regulaminowym czasie, zobowiązani są do opuszczenia trasy  i zdjęcia numeru startowego.
  Uczestnik zawodów, dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową  lub bezpośrednio w Biurze zawodów, wyraża jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu. Wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb organizacji biegu, cyklu Grand Prix Gminy Międzyrzecz w biegach długodystansowych oraz Grand Prix Ziemi Gorzowskiej w Biegach Długodystansowych, jak również upowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu przez Organizatora zawodów.
  Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte agrafkami  z przodu do koszulek sportowych. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 • V. Zgłoszenia i opłaty:
  Zgłoszenia zawodników odbywają się do dnia 03.01.2019r. przez Formularz Rejestracyjny –  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4389
  Opłata startowa w wysokości 30 zł płatna do dnia 03.01.2019r. na konto Klubu Biegacza PIAST Międzyrzecz: 28 8367 0000 0024 5557 1002 0001. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko zawodnika, III Bieg Wyzwolenia.
  Za zgłoszenie zawodnika uznaje się zgłoszenie osób, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.
  Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone w dniu 04.01.2019 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu zawodów dla pierwszych 50 osób, które dokonają rejestracji w Biurze Zawodów. Wysokość opłaty w dniu zawodów wynosi 40 zł.
  Podczas weryfikacji w Biurze zawodów, każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, który obowiązuje podczas biegu (do zwrotu obowiązkowo po minięciu linii mety). · Wszelkie pytania w sprawie organizacji zawodów prosimy kierować drogą telefoniczną lub mailową – kontakt na końcu regulaminu lub na stronie:  www.kb-piast.pl.
 • VI. Klasyfikacja i nagrody:
  Kobiety i mężczyźni – klasyfikacja OPEN bez podziału na kategorie wiekowe.
  I – III miejsce w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchary i upominki.
  Klasyfikacja najlepszych zawodniczek i zawodników gminy Międzyrzecz.
  Zawody zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Gminy Międzyrzecz w biegach długodystansowych oraz Grand Prix Ziemi Gorzowskiej w Biegach Długodystansowych.
  Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
  Dla uczestników biegu przewidziane są upominki ufundowane przez sponsorów.
 • VII. Uwagi końcowe:
  Administratorem danych osobowych jest Klub Biegacza „Piast” Międzyrzecz  z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 26D/12, wpisany  do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079458.
  Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
  Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
  Po biegu będzie można skorzystać z kąpieli dla morsów w jeziorze.
  Dla wszystkich zawodników przewidziany jest posiłek regeneracyjny  na mecie.
  O godz. 11.00 w dniu 27.01.2019r. odbędzie się podsumowanie II cyklu Grand Prix gminy Międzyrzecz w biegach długodystansowych za rok 2018 – miejsce „Pensjonat Pod Strzechą”.
  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
  Istnieje możliwość skorzystania z natrysków znajdujących się w Pensjonacie pod Strzechą.
  Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
  W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
  Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, zasad bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, respektowania poleceń służb mundurowych, służb porządkowych oraz organizatorów biegu.
  Uczestnicy biegu ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną  za swoje zachowanie oraz wyrządzone szkody.
 • VIII. Osoby do kontaktu: Zbigniew Kolis   tel. 692 633 666
  Krzysztof Kochan   tel. 609 158 944
  Tomasz Kazimierczak tel. 508 177 330