XVIII sesja Rady Powiatu Międzyrzeckiego była wyjątkowa, bo odbyła się bez udziału gości. Tematykę spotkania w dużym stopniu narzuciła bieżąca sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19.

Po przyjęciu porządku obrad o sytuacji epidemiologicznej z jaką mamy do czynienia w naszym powiecie w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 poinformował Jarosław Marcela, Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Jarosław Marcela, Powiatowy Inspektor Sanitarny

Z pewnością jedną z kontrowersyjnych informacji było to, że do 1 kwietnia wśród mieszkańców naszego powiatu wykonano zaledwie kilkanaście testów. Inspektor Powiatowy tłumaczył taki stan rzeczy tym, że wytyczne w kwestii dotyczącej badań są bardzo ostre i one warunkują tak małą ilość przeprowadzonych testów. Niemniej bardziej istotne jest to, że na razie w powiecie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. W tym miejscu warto wspomnieć, że w kraju liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie z dnia na dzień, a w dniu 2 kwietnia 2020 r. wynosiła 2633 osób zakażonych i 45 zmarłych.  Biorąc to pod uwagę możemy stwierdzić, że w naszym powiecie sytuacja jest pod tym względem dobra.

Niemniej, jak powiedział Jarosław Marcela – „Stan ten nie będzie się utrzymywał wiecznie – tym bardziej, że w sąsiednich powiatach już znaleźli się pierwsi chorzy.”  Zapewnił jednocześnie, że sekcja epidemiologiczna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej aktualnie pracuje 24 godziny na dobę. – „Nasze trzy panie odbierają po kilkadziesiąt telefonów na dobę” – dodał kończąc wystąpienie.

Oczywiście Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna nie wiadomo jak by się starała, to nas nie ochroni przed wirusem. Cała profilaktyka leży już po naszej stronie, bo najważniejsze jest to, żeby się po prostu nie zarazić. A co zrobić, żeby do tego nie doszło można, między innymi znaleźć w materiałach rozpowszechnianych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczna.

Na temat bieżącej działalności Miejskiego Szpitala informację przedstawił także Waldemar Taborski,  Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Niewątpliwie trudną już sytuację lecznicy skomplikowała dodatkowo epidemia, która znacznie komplikuje codzienne działania załogi szpitala.

Waldemar Taborski,  Prezes Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

O ile w kwestii braku maseczek ochronnych mogą w jakimś stopniu pomóc mieszkańcy miasta i różne podmioty gospodarcze, co zresztą dzieje się niemal każdego dnia, to już w sprawie braków kadrowych niestety nie. I właśnie braki kadrowe Prezes szpitala wymienił jako pierwsze.
Jak wiemy Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zakaz pracy lekarzom w kilku szpitalach i w związku z tym wielu lekarzy, dla których Międzyrzecz nie był pierwszym miejscem pracy, zostało zobowiązanych do świadczenia usług w „pierwszym” szpitalu, więc musiało odpuścić dyżury w Międzyrzeczu. taka sytuacja generuje problemy, np. w obsadą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ma to wpływ także na obsadę innych oddziałów.
Kolejnym problemem z jakim się zmaga szpital, to notoryczny brak zaopatrzenia. Pomimo zapewnień rządzących naszym krajem, że jest już w tej kwestii dobrze nadal w szpitalu brakuje maseczek, kombinezonów i pakietów ochrony biologicznej.
Prezes Taborski podkreślił, że tą trudną sytuację w pewnym zakresie łagodzi poświęcenie mieszkańców całego powiatu, którzy spontanicznie włączyli się w akcję szycia maseczek i budowania przyłbic. Niemniej to społeczne pospolite ruszenie nie zastąpi resortowego zaopatrzenia. Bo maseczki i przyłbice to nie wszystko. Szpital potrzebuje również kombinezonów i chemicznych środków odkażających.

Poruszona została w sprawozdaniu także kwestia zorganizowania na terenie miasta miejsc noclegowych dla personelu medycznego z poza naszego miasta. Wielu pracowników naszego szpitala dojeżdża do Międzyrzecza z innych miast. Niektórzy z nich nie chcą wracać po pracy do domów, żeby nie narażać rodzin na ewentualne zakażenie koronawirusem.
Na apel Prezesa Taborskiego odpowiedział już Urząd Miejski, który na ten cel przeznaczył pomieszczenia w Domu Seniora, z którego aktualnie Seniorzy ze względu na obostrzenia nie korzystają.
W dalszej części sesji, po zapytaniach i interpelacjach przedstawione zostało Sprawozdanie Starosty i Skarbnika z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz podjęto przedstawione uchwały.

załączniki:


Na podstawie materiałów Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu