W części południowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (południowa część województwa zachodniopomorskiego, północna lubuskiego i zachodni fragment wielkopolskiego), odnotowujemy średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego. 

W lipcu wybuchły 32 pożary o łącznej powierzchni ok. 2 ha. Dodatkowo leśnicy interweniowali przy pożarach traw i nieużytków bezpośrednio zagrażających lasom. Od początku roku w lasach na terenie RDLP w Szczecinie odnotowano 235 pożarów na łącznej powierzchni 27,44 ha.

Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów. To człowiek powoduje dziewięćdziesiąt procent wszystkich pożarów w lesie i tylko od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasów można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej TUTAJ

Z uwagi na rozpoczynający się sezon wakacyjny przypominamy podstawowe zasady alarmowania służb ratunkowych o pożarze lasu oraz kodeks bezpiecznego zachowania się w lesie. Wszyscy lubiący przebywać na łonie natury oraz osoby mieszkające w sąsiedztwie lasu powinni dbać o bezpieczeństwo lasu i jego mieszkańców. Lekkomyślne zachowania, prowadzą do tragicznych w skutkach pożarów lasów.

Co roku w Polsce lasy płoną 10 000 razy. Mało kto zdaje sobie sprawę z zastraszających statystyk: aż 9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka. Łatwo lekceważymy proste i oczywiste reguły bezpiecznego zachowania w lesie. Niedopałek papierosa, ognisko wśród drzew, łąka wypalana w ten sam sposób od lat – większość z nas jest przekonana, że takie zagrożenia powodują „inni”. Pamiętajmy, że pożar lasu może dotkliwie i bezpośrednio dotknąć nas, naszych bliskich i nasz majątek. Dlatego powinniśmy propagować bezpieczne i odpowiedzialne zachowanie oraz być świadomi zagrożenia.

  Kodeks bezpiecznego zachowania:

  • biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie – zapytaj leśniczego,
  • w lesie bezwzględnie nie używaj ognia,
  • ognisko możesz rozpalić tylko w miejscu oznakowanym odpowiednimi tablicami; jeżeli nie spotkałeś takiego miejsca w lesie zachowaj odległość 100 m od jego granicy,
  • nie pal w lesie papierosów,
  • nie wjeżdżaj autem na nieoznaczone drogi leśne,
  • jeżeli zauważysz pożar lub kogoś, kto stwarza zagrożenie – nie zwlekaj, alarmuj!

  W jaki sposób i kogo zaalarmować?

Po pierwsze: nie trać głowy! Rozejrzyj się dookoła i ostrzeż osoby znajdujące się  w strefie zagrożenia. Niezwłocznie zaalarmuj straż pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego podaj:

1.  swoje imię i nazwisko,

2.  możliwie dokładną lokalizację miejsca, w którym się pali; jeśli masz taką możliwość, podaj pozycję odczytaną z systemu GPS,

3.  co się pali (czy jest to pożar ściółki, czy ogień objął wierzchołki drzew, czy jest to drzewostan młody czy stary, iglasty czy liściasty); w miarę możliwości określ szacunkowo powierzchnię pożaru (np. pali się ściółka w starym drzewostanie iglastym na powierzchni o wielkość boiska do siatkówki),

4.  czy zagrożeni są ludzie, zwierzęta gospodarskie i budynki.

Po podaniu powyższych danych nie należy się rozłączać do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący zgłoszenie może jeszcze zażądać dodatkowych informacji.

Pamiętaj! Alarmując służby ratunkowe mów wolno i wyraźnie. Odruch zaalarmowania jak najszybciej poprzez wykrzyczenie informacji znacznie opóźnia jej przekazanie czyniąc ją niezrozumiałą i nieprecyzyjną.


Na podstawie informacji prasowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie