Znamy nieoficjalne dane dotyczące wyboru radnych do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

W wyniku przeprowadzonego w niedzielę głosowania na radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zostali wybrani:

1.   Cieloch Marek ( lista nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość )
2.   Filus Tadeusz ( lista nr 14 KWW 3xM )
2.   Kaczmarek Józef ( lista nr 14 KWW 3xM )
4.   Toczyński Edward ( lista nr 15 KWW Forum Międzyrzeckich Inicjatyw )
5.   Wiśniewski Dawid ( lista nr16 KWW „Bogusław Czop” )


1.  Cyraniak Małgorzata,  Elżbieta ( lista nr 2 Komitet Wyborczy PSL )
2.  Skrzek Grzegorz, Wiktor ( lista nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość )
3.  Sawiński Eugeniusz ( lista nr 14 KWW 3xM )
4.  Lorenz Remigiusz, Roch ( lista nr 15 KWW Forum Międzyrzeckich Inicjatyw )
5.  Budych Katarzyna, Ewa ( lista nr 16 KWW „Bogusław Czop” )


1.  Jarmolińska Elżbieta ( lista nr 14 KWW 3xM )
2.  Kochan Krzysztof, Józef ( lista nr 14 KWW 3xM )
3.  Chmielewski Andrzej ( lista nr 15 KWW Forum Międzyrzeckich Inicjatyw )
4.  Mazurek Zbigniew Paweł ( lista nr 15 KWW Forum Międzyrzeckich Inicjatyw )
5.  Czop Paweł, Jan ( lista nr 16 KWW „Bogusław Czop” )


1.  Madzelan Arkadiusz ( lista nr 2 Komitet Wyborczy PSL )
2.  Tomaszewski Jarosław Jan ( lista nr 2 Komitet Wyborczy PSL )
3.  Smejlis Zbigniew ( lista nr 14 KWW 3xM )
4.  Skoczylas Jan , Stanisław ( lista nr 14 KWW 3xM )
5.  Gall Paweł ( lista nr 15 KWW Forum Międzyrzeckich Inicjatyw )
6.  Kusik Marcin, Łukasz ( lista nr 16 KWW „Bogusław Czop”)Skład Rady Miejskiej liczący w sumie 21 radnych bez wątpienia ulegnie jeszcze zmianie ze względu na to, że w drugiej turze wyborów z powyższego wykazu ubędzie jedno nazwisko, w zależności od tego kto zostanie wybrany na stanowisko burmistrza Międzyrzecza.
4 listopada mieszkańcy w ramach drugiej tury wyborów zdecydują, czy burmistrzem zostanie Remigiusz Lorenz, czy Zbigniew Smejlis.

Na zwolnione miejsce automatycznie wejdzie ten kandydat, który z tego samego okręgu i z tej samej listy miał najwięcej głosów.

Wybory samorządowe 2018 po nowemu
Pamiętajmy, że wybrani przez nas tej jesieni nowi samorządowcy będą działać na nieco innych zasadach niż ich poprzednicy. W styczniu bowiem rządząca większość znowelizowała prawo wyborcze, ustawę o samorządzie i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 5 lat. Wprowadzono też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jednomandatowe okręgi wyborcze zostały ograniczone tylko do wyborów rad gmin, które mają nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.

W miastach na prawach powiatu obowiązkowe stanie się uchwalenie budżetu obywatelskiego, w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy. O przeznaczeniu tych środków zadecydują corocznie mieszkańcy danej jednostki samorządowej.

Powołana zostanie komisja rozpatrująca skargi, wnioski oraz petycje związane z działaniem organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Obrady organów stanowiących będą od chwili wejścia w życie ustawy transmitowane i zapisywane. Radni uzyskają natomiast prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych.

Mieszkańcy samorządów otrzymali inicjatywę uchwałodawczą, której udzielenie było do tej pory fakultatywne. Obecnie z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić:

100 osób – w gminie do 5 tys. mieszkańców

200 osób – w gminie do 20 tys. mieszkańców

300 osób – w gminie większej niż 20 tys. mieszkańców oraz w powiecie do 100 tys. mieszkańców

500 osób – w powiecie większym niż 100 tys. mieszkańców

1000 osób – w województwie.