Pogoda dla Międzyrzecza

Pogoda w Międzyrzeczu

POGODA NA KOLEJNE DNIPOGODA

POGODA  W  REGIONIE


 Warunki klimatyczne w regionie

booked.net

Na pogodę i klimat zachodniej części Niziny Wielkopolskiej, w tym i okolic Międzyrzecza, w ciągu całego roku oddziaływuje Niż Islandzki, szczególnie aktywny w zimie i Wyż Azorski – aktywny latem. W znacznie mniejszym stopniu zaznacza się wpływ Wyżu Azjatyckiego (zimą) i Niżu Południowoazjatyckiego (latem).

W związku z taką sytuacją nad Ziemię Lubuską i Wielkopolskę najczęściej napływają masy powietrza polarnomorskiego znad północnej części Oceanu Atlantyckiego, zawierające stosunkowo dużą pary wodnej. Powodują one latem znaczne zachmurzenie i częste opady atmosferyczne, a zimą odpowiedzialne są za ocieplenie i wzrost zachmurzenia.


Rzadziej pojawiają się masy powietrza polarnokontynentalnego, napływającego z kierunku wschodniego. Są one ubogie w parę wodną i najczęściej obserwuje się je zimą i wiosną.
W tych porach roku zdarzają się dość liczne przypadki napływu powietrza arktycznego z północy, powodującego bardzo zmienne stany pogody, cechujące się znacznymi spadkami temperatury.

Kierunki napływu mas wpływają na kierunki wiatrów. Najczęściej obserwowane są wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, a najrzadziej z kierunku północnego i północno-wschodniego. Średnia roczna prędkość wiatru jest większa od 2 m/s i nie przekracza 4 m/s. Największe prędkości wiatru notowane są w zimie i na wiosnę, a najmniejsze latem. Wiatry silne (10 – 15 m/s) i bardzo silne (powyżej 15 m/s) są rzadkie.
Ich średnia roczna częstość nie przekracza 3%. Częstość występowania dni bezwietrznych w tym rejonie Ziemi Międzyrzeckiej jest zróżnicowana. Przykładowo dla Gorzowa Wlkp. wynosi ona 2,1 procenta, a dla Świebodzina 11,8 procent.

Średnia roczna temperatura powietrza dla okolic Międzyrzecza wynosi około 8,2oC. Miesiącem najcieplejszym jest lipiec z temperaturą 17,7oC, a najzimniejszym styczeń (- 1,6oC). Średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 18,9oC. Ważna dla działalności człowieka jest znajomość ilości dni mroźnych z temperaturą powietrza poniżej 0oC. Przykładowo, stacja meteorologiczna w Gorzowie Wlkp. odnotowała w latach 1951 – 1980 trzydzieści dwa dni. Dni bardzo mroźnych z maksymalną temperaturą powietrza poniżej – 10oC zanotowano średnio za ten okres 1,2.

Dni ciepłych z maksymalną temperaturą powietrza ponad  15oC zanotowano 156, a dni gorących z maksymalną temperaturą powietrza powyżej 25oC było średnio 30,4. Okres wegetacyjny, a więc ten, w którym średnia temperatura powietrza jest wyższa od  5oC, rozpoczyna się w okolicy Międzyrzecza 28 marca i trwa 223 dni.

Średnia suma opadów atmosferycznych dla Międzyrzecza i okolic mieści się w przedziale 550 – 600 mm. Jest ona zróżnicowana przestrzennie. Największe ilości opadów przypadają na obszary najwyżej położone i przekraczają 600 mm. Najniższe ilości opadów stwierdzono w pasie pomiędzy Międzyrzeczem, a Lubikowem i w latach 1961 – 1975 były one niższe od 550 mm. Średni opad letni (miesiące od maja do października) wynosi 330 – 350 mm.

Najwyższą sumę opadów odnotowano w 1974 roku (860 mm), a najniższe w 1972 rku (430 mm). Liczba dni z pokrywą śnieżną dla posterunku meteorologicznego w Gorzowie Wlkp. wynosi pięćdziesiąt jeden.
Międzyrzecz znajduje się w lubuskim regionie klimatycznym, cechującym się największą w Wielkopolsce liczbą dni z pogodą ciepłą (256). Rzadziej występują dni z pogodą przymrozkową (69). Charakterystyczna jest dla niego najmniejsza średnia w roku dni bez opadu (194) i jednocześnie największa średnia liczba dni z opadem, których naliczono 170.